Nye almene boliger på Kirsebærbakken i Hillerød

I Hillerød er der kommet nyt liv i det arkitekttegnede, trelængede alderdomshjem ’Under bakken’ fra 1919, der er blevet forlænget med to separate bygninger, som passer sammen med Carl Lundquists oprindelige værk. Hovedbygningen og de nye boligstokke består af 56 almene familieboliger, der er mellem 57 og 137 m2. Kirsebærbakken, med et samlet etageareal på 5.072 m2, er opført for Boligselskabet Domea Hillerød i totalentreprise af Dansk Boligbyg a/s og er en kombination af renovering, ombygning og nybyggeri.

De 56 almene boliger, der stod færdige præcis 100 år efter ’Under bakken’ blev opført, har en attraktiv beliggenhed tæt ved Frederiksborg Slotshave og ligger derfor i en blanding af by og landskab. Der er boliger i både 1 plan og 2 plan med interne trapper, og de nye boligstokke består primært af 3-rums boliger. Alle boliger har adgang til et beboerkøkken i nederste etage, depotrum og parkering. Derudover har de fleste af boligerne adgang til terrasse eller altan. Funktionalitet og tilgængelighed har været i højeste prioriteret.

Du kan læse mere om byggeriet på Kirsebærbakken i Hillerød her

Bæredygtige boliger til fremtidens familieformer

Med de nye boligstokke og formen på hovedbygningen af det gamle alderdomshjem dannes der et stort og lyst gårdrum med fokus på fællesskab blandt beboerne og fremtidens familieliv. Boligerne er særligt tiltænkt børnefamilier, der ønsker en kombination af by, der emmer af liv og grønne områder. Gårdrummet er tænkt som bebyggelsens sociale rum med halvprivate opholdszoner langs gårdens kanter og indgange til boligerne fra gården. For at bidrage endnu mere til lige netop følelserne af fællesskab og familieliv er det sociale rum desuden indrettet efter børnenes og gåendes præmisser – uden biler. 

Byggeriet har en bred bæredygtighedsprofil, hvilket blandt andet betyder, at social bæredygtighed har været vigtigt, da Kirsebærbakkens nye boliger er til fremtidens familier. Derfor har fokus været på at kombinere elementer fra byplanudvikling og nære boligkvaliteter for at skabe uderum, fællesskaber, synlighed og tryghed, så både området og boligerne er et godt sted at mødes og færdes. Social bæredygtighed ses også i måden både terrænet og gårdrummet er indrettet på, da det er velegnet til gangbesværede og kørestolsbrugere.

Et miljørigtigt boligprojekt

Bæredygtighed i både planlægning, udførelse og drift af byggeriet har været et omdrejningspunkt for projektet, der er bygget i Bygningsklasse 2015. I forhold til miljø og klima har byggeriet særligt taget højde for udfordringerne ved skybrud og voldsommere vejr ved LAR (Lokal Afledning/Anvendelse af Regnvand). I konstruktionen af både området og boligerne er der derfor indbygget et LAR-anlæg, der skal lede regnvand fra tage, belægninger og gårdrummet til haveanlæggets integrerede vådområder og søer kaldet wadier til oplevelsesmæssig kvalitet for Kirsebærbakkens beboere. Udover afledning af regnvandet, kan anlægget også rense og genbruge regnvandet til toiletskyl og tøjvask, mens alt det overskydende vand opbevares i to store, nedgravede regnvandstanke. Menneskene og livet i boligerne er altså tænkt helt ind i LAR, da anlægget både skaber gode oplevelser i gårdrummet og praktisk værdi i dagligdagens gøremål.

Har du spørgsmål til projektet, eller er du interesseret i et samarbejde, så kontakt os endelig. Vi har medarbejdere i hele landet: Kontakt.

Renovering af gammel arkitektur er bæredygtigt

I samarbejde med tnt arkitekter a/s har Dansk Boligbyg a/s udtænkt den arkitektoniske del af projektet på Kirsebærbakken, som er en kombination af renovering, ombygning og nybyggeri. Denne kombination er fordelagtig, da det muliggør at bygge lavenergiboliger, imens gammel arkitektur bevares. Eigil Madsen, arkitekt MAA hos tnt arkitekter a/s, udtaler sig således om denne type byggeri: ”I vores øjne er det [renovering, transformation, drift og energioptimering af eksisterende boligbebyggelser] vigtige opgaver, fordi vi bevarer og vedligeholder en eksisterende bygningsmasse, og ad den vej bidrager vi til at reducere energiforbruget og spare materialeressourcer”. Samtidigt er miljørigtig projektering og kendskab til materialernes levetid, livscyklusegenskaber og totaløkonomi med til at reducere bebyggelsens miljøaftryk og billiggøre boligudgifter.

Udover at bidrage til at reducere energiforbruget og spare materialeressourcer, har renoveringen, transformationen og bevaringen af alderdomshjemmet ’Under bakken’, tegnet af arkitekt Carl Lundquist, også haft stor betydning for den arkitektoniske stil for hele projektet. For selvom de nye boligstokke afviger en smule fra den originale i form af mere moderne arkitektur, så går den gulpudsede farve og de skrå tage med røde teglsten igen, så der skabes en helhed. Den gamle hovedbygning bevares og skaber stilen for det nye boligområde som repræsentant for områdets historie.

NB. Diverse billeder på denne case er venligst lånt af tnt arkitekter a/s

Gå til aktuelt