Nyt børnehus i Holbæk med plads til leg, læring og natur

Dansk Boligbyg har sammen med Skala Architecture og ingeniørvirksomheden Artelia vundet konkurrencen om Holbæks nye børnehus med udearealer på Munkholmvej i Holbæk. 

Institutionen skal rumme 184 børn fordelt på 96 børnehavebørn og 56 vuggestuebørn, 32 børn i dagpleje samt 50 voksne.

Det nye børnehus vil skabe størst mulig pædagogisk og rumlig værdi for børn og voksne – med særlig vægt på multifunktionelle rum og sammensmeltning mellem bygning og landskab.

Udearealerne indrettes ud fra et nærhedsprincip, hvor nære, trygge arealer målrettes de mindste børn, og hvor institutionens voksne har fuldt udsyn og overblik.

For de større børn er legepladsen først og fremmest natur med mulighed for at lege og lære i naturlige omgivelser. 

Legepladsen bliver med fokus på at lade en artsrigdom blomstre frem, så den naturligt møbleres med naturens egne 'legeredskaber'. Børnene vil opleve, at store sten, træstammer og vildt græs både sætter gang i fantasien, sanserne og den motoriske indlæring. 

Holbæks nye børnehus forventes at blive DGNB Guld-certificeret og skal efter planen stå klar til ibrugtagning i juli 2025.

Anlægssummen er 55,3 mio. kroner.


Fotos: Skala Architecture

Gå til aktuelt