Pallette - håndtering af fakturaer

Ny måde at håndtere fakturaer

Dansk Boligbyg har skiftet til ”Pallette” som elektronisk faktura-håndterings-system efter at have arbejdet flere år med to andre systemer. Administrationen valgte at skifte til ”Pallette” fordi systemet kan dække de specielle behov, som administrationen gerne ville have løst. Leverandøren, Document People, har i samarbejde med administrationen udviklet systemet, så det er ”skræddersyet” til Dansk Boligbygs behov. I systemet håndteres ca. 35.000 fakturaer årligt, og ca. 100 medarbejdere er brugere af Pallette-systemet.

Her fortæller administrationschef Susie Nielsen og bogholder Henriette Nielsen om deres erfaringer med Pallette:

Gå til aktuelt