Praktikant til byggesag i Aalborg Øst

For en privat bygherre opfører Dansk Boligbyg Tornhøjcenteret etape 4 i totalentreprise, bestående af 18 boliger samt 630 kvm erhvervslejemål, i Aalborg Øst. På samme grund, afleverede vi i 2019/2020 etape 1 og 2. I november 2022 afleverer vi etape 3.

Vi har travlt, og søger derfor en motiveret konstruktørpraktikant i perioden februar til juni 2023 (forår 2023) og i perioden september 2023 til januar 2024 (efterår 2023).

I samarbejde med vores projektteam vil du stå for den daglige drift af pladsen. Du vil få dine egne ansvarsområder og arbejdsopgaver. I takt med din oplæring og udvikling, vil dit ansvar og opgaver blive større. Af opgaver kan fx nævnes, digital kvalitetssikring, tidsplaner samt opfølgning og byggeledelse.

Byggeriet er opdelt i flere etaper, hvorfor det er muligt at få indsigt i alle faserne fra råhus til drift. Vi går i jorden d. 1 november på etape 4 og afleverer senest 1. marts, 2024.

Du vil blive tilknyttet byggepladskontoret på byggepladsen sammen med det øvrige hold på sagen, som vil bestå af 2 funktionærer.

Dagligdagen er præget af en uhøjtidelig, men professionel tilgang til opgaverne, hvor godt samarbejde og humør vægtes højt.

Har ovennævnte vakt din interesse, kan du sende en kort ansøgning og CV til Projektleder Jess Vinstrup Svendsen på mail jvs@dbb.as eller ringe på mobil 3045 6021.

Ansøgningsfrist er d. 19/10-2022. Herefter vi vil vi løbende indkalde til samtaler.

Gå til aktuelt