Regnskab: Omsætning nær 1,5 mia. og fyldt ordrebog

Vi løfter omsætningen til knap 1,5 mia. Igen i år er der sorte tal på bundlinjen. Et enkelt fejlkalkuleret projekt betyder dog, at resultatet er mindre end forventet. Alligevel betegner ledelsen driftsresultatet som tilfredsstillende, og man står stærkt rustet i et turbulent marked.

Dansk Boligbyg havde en omsætning på 1.435 mio. kr. og et resultat før skat på 20,3 mio. kr. i 2021/22. Ved indgangen til det igangværende regnskabsår var den ansvarlige kapital i selskabet 122 mio. kr., svarende til en soliditet på 25,7 procent.

”På trods af et svært marked præget af Corona, krig og kamp om medarbejderne, har vi formået at konsolidere virksomheden i seneste regnskabsår. Vi har haft høj aktivitet og stor succes med vores projekter og drift. Resultatet ligger dog under det forventede, fordi vi har haft et enkelt projekt, der har været voldsomt fejlkalkuleret,” siger adm. direktør Anton Nørgaard.

Der er efter regnskabsperiodens afslutning 31. marts sket en betydelig styrkelse af ledelsen i Dansk Boligbygs afdeling i Roskilde med en ny regionsdirektør og rekruttering af to nye afdelingsledere. Desuden er der sket en opstramning af procedurerne omkring tilbudsgivningen.

”Der er foretaget de nødvendige justeringer af organisationen, så vi er bedre sikret mod lignende situationer fremadrettet,” siger Anton Nørgaard.

Aflevering af mange vellykkede boligprojekter

Det er et adelsmærke for Dansk Boligbyg, at de byggerier af boliger, plejehjem og institutioner, der opføres for professionelle private og offentlige bygherrer, afleveres i den aftalte kvalitet, til aftalt tid og inden for det aftalte budget.

Eksempler på vellykkede byggerier, som er afsluttet i 2021/22 er:

  • Brunder Tårnhuse– 116 nye boliger i centrum af Brønderslev
  • Viborg Baneby – 144 boliger i Viborg Centrum
  • Klostergården – 92 almene boliger i hjertet af Kolding
  • Omdannelsen af Bank Nordic domicil til 81 ungdomsboliger på Amager
  • Stolpehøj – 24 ældreboliger til plejecentret Nymosehave i Gentofte.

Dansk Boligbyg afleverer hvert år op mod 2.000 nye boliger, referencer findes på hjemmesiden (link til https://danskboligbyg.dk/p/bolig-referencer/oversigt).

Strategisk fokus på trivsel, ledelse og byggefaglig kompetence

Dygtige og engagerede medarbejdere, som arbejder godt sammen, er helt afgørende for Dansk Boligbygs succes. Derfor har man i det forløbne år også haft fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

Dansk Boligbyg gennemfører hvert år kursusforløbet ”Kommunikation i praksis” for nye medarbejdere. Desuden er der igangsat kompetenceudvikling med fokus på procesoptimering, forhandlingsteknik og ledelse/lederudvikling. I 2021/22 er etableringen af et digitalt kompetenceudviklingssystem også påbegyndt.

”Vi uddanner løbende vores medarbejdere, så de er fagligt opdaterede og fortrolige med den teknologiske udvikling i branchen. Vi har også fokus på, at vores medarbejdere bliver endnu bedre ledere og ansvarlige medarbejdere i en dynamisk hverdag,” siger Anton Nørgaard.

Digitalisering og bæredygtighed

Dansk Boligbyg har de senest år gjort en betydelig indsats for at digitalisere sit arbejde med omfattende investeringer i både nye værktøjer og efteruddannelse af medarbejderne.

”Vores digitalisering er for alvor ved at slå igennem i alle vores processer omkring rådgivning, planlægning, udførelse og aflevering af byggerierne,” siger Anton Nørgaard.

I lighed med tidligere år har Dansk Boligbyg også i 2021/22 arbejdet med DGNB certificerede, bæredygtige samt lavenergi byggerier. Eksempelvis er opførelsen af det DGNB-guld certificerede projekt ”PH Park” i Hørsholm med i alt 133 nye boliger i fuld gang.

Dansk Boligbyg er godt rustet til at indfri de stadig stigende krav til miljøhensyn og bæredygtighed i byggeriet.

Godt rustet til udfordret marked

Dansk Boligbyg forventer stigende aktivitet og dermed omsætning i 2022/23 sammenlignet med 2021/22. Denne forventning baserer sig primært på allerede igangværende projekter og indgåede aftaler om nye projekter.

”Med en høj soliditet står vi godt rustet i et turbulent marked. Der er fortsat meget stor travlhed i entreprenørbranchen og hos vores underentreprenører, men på sigt forventer vi en opbremsning i markedet. Generelt er vores branche udfordret af voldsomt stigende materialepriser, udfordringer med rettidige leverancer, stigende inflation, stigende renter og dermed stigende usikkerhed mht. gennemførelse af planlagte projekter – både blandt private og offentlige bygherrer,” siger Anton Nørgaard.

Han forudser, at en kommende opbremsning i markedet vil give sig udslag i faldende priser på sigt, dog vil energitunge produktioner stadig være udfordret.

”Udfordringerne i markedet stiller større krav til vores styring af projekterne, herunder et stort fokus på priser, materialetilgængelighed og samarbejdspartnere ved afgivelse af nye tilbud,” tilføjer han.

Om Dansk Boligbyg

Dansk Boligbyg er en af Danmarks 10 største hoved- og totalentreprenører. Vi har speciale i bolig- og institutionsbyggerier og har løbende godt 50 bygge- og renoveringsprojekter i gang over hele landet.

Dansk Boligbyg satser på tæt samarbejde mellem professionelle bygherrer, rådgivere og entreprenører og ønsker at bygge vores virksomhed på tætte og langvarige relationer.

Vi har samlet de stærkeste byggefaglige kompetencer og arbejder med digitalisering for at sikre kvaliteten og effektiviteten i vores byggerier, som ofte er større og ensartet tæt, lav bebyggelse. Dansk Boligbyg ønsker at være en aktiv medspiller i udviklingen af fremtidens boligformer og bæredygtigt byggeri.

Et særdeles erfarent medarbejderteam og korte beslutningsveje er en af nøglerne til vores succes. Derfor er medarbejdernes arbejdsglæde, trivsel og udvikling helt afgørende for Dansk Boligbyg. Medarbejderne ejer 49 procent af virksomheden.

Dansk Boligbyg blev etableret i 1998 af Ole Rasmussen og Kristen Laursen og er i dag landsdækkende med syv afdelinger fordelt på kontorerne i Horsens, Aalborg, Odense og Roskilde.

Gå til aktuelt