Rejsegilde på etape 2 i Sukkerkvarteret, Odense

Den 23. oktober var der rejsegilde på 2. etape af boligprojektet i "Sukkerkvarteret" i Odense, som omfatter 74 boliger med et samlet etageareal på 6.200 m2. 

Etapen ligger i forlængelse af etape 1, der bestod af 32 nye rækkehuse på det tidligere Sukkerkogeri, som blev opført i 1873 på grunden.

Efter 100 år stoppede produktionen, og arealet og bygningerne har siden været brugt til erhverv og kultur.

Udviklingen af Sukkerkvarteret tager afsæt i en helhedsplan for det tidligere industrikvarter vest for Odense centrum.

Boligerne indrettes i Sukkerkogeriets gamle bygninger. Den største af disse har dannet rammen om Odense Teater, som nu er flyttet til det nye Odeon.

Indvendigt bliver alt til gengæld som nyt, og de 74 boliger spænder i størrelse fra 50 til 124 kvadratmeter, alle med enten altan eller tagterrasse.

Billedtekster:

Planerne for etape 2 har krævet særlige hensyn for at sikre, at bygningernes arkitektur, facader og vinduespartier bevares i størst muligt omfang.

Chief Portfolio Manager Thomas Engstrøm fra Danica Pension på talerstolen under rejsegildet på de 74 boliger under opførelse som etape 2 i Sukkerkvarteret.

Gå til aktuelt