Rejsegilde på Gyldenlund bofællesskab i Langeskov

I Langeskov bygger vi for Kerteminde Kommune et bosted for børn og unge i alderen 15-25 år med omfattende psykiske og/eller fysiske handicap. Bostedet Gyldenlund har et bruttoetageareal på 1.000 m2, og opføres med plads til 11 beboere med døgndækning - samt service- og fællesarealer. Sagen er en totalentreprise, vundet i omvendt licitation, hvor vi vandt med det bedste projekt. Byggeriet skal afleveres i februar 2015. En eksisterende børnehave blev brudt ned i april, og 1. spadestik på adressen Gyldenlund 1 i Langeskov var den 15. maj 2014. Der var rejsegilde på byggeriet den 19. august.

Fra rejsegildet den 19. august 2014.

Gå til aktuelt