Rejsegilde på Hafniakollegiet i Valby

Den 28. oktober var der rejsegilde på det DGNB-sølv certificerede Totalentreprise-projekt, "Hafniakollegiet" ved Valby Idrætspark, bl.a. med deltagelse af Københavns overborgmester, Frank Jensen.
Hafniakollegiet omfatter 140 kollegieboliger, og har et samlet etageareal på 5.475 kvm. Totalentreprise-projektet blev påbegyndt i juni 2018, og afleveres til bygherren, Samvirkende Boligselskaber SAB v/KAB i efteråret 2020.
Bebyggelsen tager afsæt i stedets nuværende karakter og dets visioner for fremtiden, og visionen er at skabe et markant og imødekommende byggeri, der fanger områdets arkitektoniske essens med fællesskabet som bindeled.
De 140 kollegieboliger er fordelt på 3 etager, og er i varierende størrelser fra 36 kvm. til 50 kvm.
En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Overalt er materialerne valgt på baggrund af gennemprøvede traditionelle løsninger, som sikrer lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse.

På rejsegildet sagde afdelingsleder Rasmus J. Hougaard, Dansk Boligbyg a/s, Roskilde, bl.a.:
-Dansk Boligbyg bygger på et værdisæt af gode gamle dyder, som vi ikke synes er gået af mode. Vi bygger for mennesker og til mennesker – og i alle sammenhænge, også det man populært kan kalde ”fra vugge til krukke”.
Og de opgaver vi får betroet, tager vi alvorligt. Det må aldrig blive umoderne at vise ansvarlighed, troværdighed, samarbejde og arbejdsglæde, og i sidste ende bliver vi også målt på den af vores værdier, som står øverst, nemlig kundetilfredshed. Vi blander os i vores bygherres byggerier, fordi vi ikke kan lade være, og fordi vi med vores dygtige medarbejdere og rådgivere vil sikre os, at bygherren får mest mulig værdi for pengene - deraf vores slogan ”Vi bygger værdi i dit byggeri”. I dagens byggeri kræver det samarbejde mellem alle parter for at nå i mål med løsningerne – og det er vi stolte af at medvirke til. Uden en kæmpe arbejdsindsats fra Dansk Boligbygs dygtige projektledere og vores mange dygtige fagentreprenører kommer vi ikke i mål, og rejsegildet er jo både oprindeligt – og også i dag – en hyldest til håndværket og de dygtige håndværkere, som ved fælles indsats får Hafniakollegiet til at rejse sig som Fugl Fønix. Vi har stolte håndværkstraditioner i Danmark, og vi er ikke i tvivl om, at også Hafniakollegiet vil nyde godt af det gode håndværk.

Billedtekster:

Billede nr. 4: Bagest tv. adm. dir. Jens Elmelund, KAB og th. afdelingsleder Rasmus J. Hougaard. Forrest tv. Flemming Balle, SAB og th. overborgmester Frank Jensen.

Billede nr. 5: På talerstolen afdelingsleder Rasmus J. Hougaard, Dansk Boligbyg a/s, Roskilde-afdelingen.

Gå til aktuelt