Rejsegilde på rækkehuse i Hover ved Vejle

Den 30. august var der velbesøgt rejsegilde på vort renoveringsprojekt af 48 boliger for De Vanføres Boligselskab afd. 1, c/o ØsterBO, Vejle. Arbejdet udføres i etaper med 12 boliger ad gangen, og projektet skal afleveres til bygherren i maj 2019. Rejsegildet blev holdt på et tidspunkt, hvor halvdelen af boligerne er færdige, samtidig med at næstsidste etape er i gang. Derfor blev der da også arbejdet under rejsegildet - bl.a. måtte deltagerne pænt flytte sig foran pølsevognen da en gravko skulle passere med en grabfuld jord. Når projektet afleveres, er det stort set nye boliger, beboerne flytter ind i. Kun terrændæk, fundamenter og indermure står således tilbage efter totalrenoveringen af de 48 boliger. Dansk Boligbyg er totalentreprenør på renoveringsprojektet, Arkitema K/S har tegnet de totalt ombyggede boliger, og Sloth-Møller A/S er rådgivende ingeniør.

Boligerne med et samlet etageareal på 4.400 m2, er fordelt på to typer, og har enten 3 eller 4 værelser, mens bruttoarealet varierer fra 94 til 103 m2. De "nye" rækkehuse har blødstrøgne teglsten og beklædninger mrf oliebehandlede trælister, der signalerer tobusthed og byggeteknisk kvalitet. Oprindelig havde rækkehusene flade tage, men nu fremtræder de med saddeltag som bærende arkitektonisk idé på hele bebyggelsen.   

Gå til aktuelt