Rejsegilde på 144 leje-boliger i Viborg Baneby

Torsdag den 24. september var der rejsegilde på 144 udlejningsboliger i Viborg Baneby for Ejegod Ejendomme v/Jens Jakobsen, Viborg. Totalentreprisen med et samlet etageareal på 11.058 m2, blev påbegyndt i maj 2019, og afleveres i etaper. Byggeriet udføres i 5 kontinuerlige etaper med to blokke i hver etape, som alle udføres i tre etagers højde. Én blok udføres som seniorboliger, og alle lejligheder får terrase eller altan mod syd. Lejlighedernes størrelse varierer fra 68 til 100 m2. De første lejere tog deres nye boliger i brug på dagen for rejsegildet - samtidig med, at det fandt sted. Herefter bliver lejlighederne afleveret etapevis frem til 6. måned 2021. Projektet er af bygherren solgt videre til PFA.

På rejsegildet sagde Jens Jakobsen, Ejegod Ejendomme, bl.a.: - Jeg er både glad, stolt og ydmyg over, at vi er nået hertil, og at boligerne ser ud som de gør. Her står nu et megaflot byggeri, som I har været med til at lave. Og det sætter nu standarden for, hvordan byggerier i Banebyen skal se ud. Vi har ønsket at lave et projekt, som udgør noget ekstra – vi vil være med til at præge Viborg Baneby på en positiv måde.

-Spørgsmålet er så, om også andre synes det er et flot byggeri – det er jo det endelige kvalitetsstempel. Og i den sammenhæng er det sådan, at PFA i samarbejde med Lokal Bolig har startet udlejningen af etape 1 og 2, og der er stort set fuldt udlejet af boliger, som er sat til udlejning. Så vi må konstatere, at udover vi selv kan lide det, så kan andre faktisk også godt lide både byggeriet og området herude. Også derfor er jeg glad og stolt over det.

-Uden jer dygtige håndværkere var det aldrig blevet et så flot byggeri. Jeg er virkelig imponeret over resultatet, og over det forløb, der har været. Det er gået rigtig godt, det her byggeri. I har knoklet herude i al slags vejr og vind – også i de måneder, hvor vejrudsigten var overflødig, fordi det regnede uafbrudt i månedsvis, sagde Jens Jakobsen.

-Jeg synes også, det er gået meget hurtigt – det er faktisk kun 16 måneder siden vi havde 1. spadestik, så det er gået vildt hurtigt. Og ved dette projekt er der også noget unikt – I er foran tidsplanen! Det er ikke altid det sker, så jeg synes virkelig, det er meget imponerende. I den forbindelse stor tak til Claus, Rune og Kris fra Dansk Boligbyg. I har gjort et flot stykke arbejde på pladsen med projektledelse og koordinering. Og ikke mindst så har I motiveret.

Formanden for Teknisk Udvalg i Viborg Byråd, Johannes Vesterby, sagde bl.a.: -Også fra kommunal side har vi mærket det positive forløb i hele processen. En af de faktorer, der gjorde, at området her blev så spændende og hurtigt udviklet, var det dynamiske samarbejde mellem kommune, bygherrer og interessenter i området. Det resulterede i etablering af Banebyrådet, hvor alle interessenter blev samlet i en proces, hvor man konstruktivt skulle lære af hinanden, og det har været et meget positivt forløb. Det gjorde bl.a., at Viborg Kommune vandt Byplanprisen i 2017. 

-Det er gået meget hurtigere end vi overhovedet havde turdet drømme om. Vi havde forestillet os, at området nok ville være færdigt i 2025-30. Men det her har bare overrasket alt og alle. Og interessen for området er også fuldstændig på sin plads. Man taler i disse Coronatider om at mange flytter ud på landet, og det stiller endnu større krav om, at de boligområder vi indretter i byerne, bliver spændende, attraktive, at de bliver med byrum, og bliver  fremtidens bymidte-kerner. Det er dette projekt et rigtig godt eksempel på. Tak til jer alle for den flotte milepæl her, sagde formanden for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby.

Afdelingsleder i Dansk Boligbyg a/s, Aalborg, Kris Houmann sagde bl.a.: -Tak til alle involverede i projektet, og en særlig til Jens Jakobsen som den store grundlægger af projektet, som også har haft stor glæde af samarbejdet med SKALA Arkitekter. I Dansk Boligbyg har vi ca. 60 igangværende projekter på landsplan, og der er en tendens til, at jo mere vestpå man kommer, jo højere arbejdsmoral er der. Jo større ære sætter man i sit arbejde, og jo mere gør man ud af tingene. Og det synes jeg bestemt man ser her i Viborg Baneby. Så også derfor en stor tak til alle jer håndværkere her på pladsen. Tak for indsatsen!

Billedtekster:

Jens Jakobsen, Ejegod Ejendomme, Viborg.

Johannes Vesterby, fmd. for Teknisk Udvalg.

Kris Houmann, afdelingsleder, Dansk Boligbyg.

PFA overtager de 144 boliger, der udlejes sammen med Lokal Bolig, Viborg.

De første lejere flyttede ind i etape 1 og 2 samtidig med rejsegildet.

Gå til aktuelt