Rejsegilde på Autismecenter Nymarksvej i Fredericia

I solskin og vinterkoldt blæsevejr inviterede Region Syddanmark i samarbejde med Dansk Boligbyg til rejsegilde på det nye autismecenter, der bliver opført på Nymarksvej i Fredericia, fredag d. 24. november 2023. Dansk Boligbyg har fornøjelsen af at være totalentreprenør på det ambitiøse byggeri, der er projekteret af GINNERUPARKITEKTER og opført i samarbejde med NIRAS.

Dansk Boligbyg står for totalentreprisen på det ambitiøse 2.800 kvm byggeri, der består af 21 boligenheder samt personale- og fælles faciliteter. Centeret består af en boligdel med tre boliggrupper. Derudover bygges der tre fritliggende boliger, et beskæftigelseshus, der skal understøtte beboernes daglige aktiviteter, og en centeradministration. Centeradministrationen skal udover at huse Autismecenter Syddanmarks administration og konsulentfunktion også anvendes til kursusaktivitet. Hele centeret kommer til at være omkranset af et mangfoldigt og varierende parkanlæg.  

Stor tak til de dygtige fagfolk

Rejsegildet startede med en tale fra Centerchef for Autismecenter Syddanmark, Niels Christian Fruergaard Hansen, som havde rosende ord til projektets håndværkere.

”Det har været en fornøjelse, hver gang jeg har været forbi, hvor jeg har kunne se, hvordan byggeriet planmæssigt skrider frem. Det er en stor opgave i står med – i hvert fald i mine øjne,” sagde Niels Christian Fruergaard Hansen og tilføjede:
 
”Det er imponerende at se ind i byggeriet, efterhånden som det skrider frem, hvor man virkelig får blik for alle de delelementer, der er i så stort et byggeri, de mange fagligheder der arbejder sammen, og den præcision det kræver. Alle de elementer ser vi ikke, når man ser på et færdigt byggeri.”

Fra Niels Christian Fruergaard Hansen lød der også en stor tak til projektets samarbejdspartnere, herunder Dansk Boligbyg, GINNERUPARKITEKTER og NIRAS. ”Tak til samarbejdspartnerne. Tak for hjælpen med at finde de bedste løsninger til de borgere, der skal bo hos os.”

Afdelingsleder i Dansk Boligbyg, Jes Møller-Jensen indtog talerstolen som den næste. ”Rejsegildet defineres som en fest, bygherren holder for håndværkere, arkitekter og ingeniører, når tagkonstruktionen er rejst. Her er det blevet holdt i sidste øjeblik, fordi tagene jo i princippet allerede er lukket, takket være tagkasetterne. Gildet betales af bygherren, og der skal være en krans. Så vi kan sige tjek til alle dele!” Sagde Jes Møller-Jensen med et stort smil og fortsatte: ”Der skal lyde en stor tak til alle involverede i projektet og en særlig tak til vores bygherre Region Syddanmark for at betale gildet – både byggeriet og rejsegildet.”

Afslutningsvis blev der råbt et trefoldigt leve for det nye autismecenter, hvorefter der var lækre burgere og sodavand til de fremmødte deltagere.

Rundvisning ved Lars Aarup Jensen

Konsulent i Region Syddanmark, Lars Aarup Jensen, viste efterfølgende rundt på byggepladsen og fortalte nærmere om tankerne bag byggeriet. Her lagde han særligt vægt på, hvordan byggeriet skal opfylde skrappe krav til alle former for indeklima, akustik, efterklangstid, lydisolering og dagslys af hensyn til følsomme beboere, som skal leve et helt liv på Autismecenteret. 

Han forklarede endvidere, hvordan særligt naturens farver og materialer skal være med til at give beboerne ro. Det er blandt andet derfor, bygningerne bliver beklædt med træ, og der bliver malet med rolige farver, der minder om dem, vi ser i naturen.

Ambitiøst træbyggeri

Det nye autismecenter er et ambitiøst projekt, hvor der er indtænkt de mest optimale vilkår for både borgere såvel som det personale, der skal have deres daglige gang på autismecentret. På nær de præfabrikerede badeværelser består byggeriet af træ fra yderst til inderst. Desuden er centerets indretning fleksibel, så den løbende kan tilpasses til den aktuelle sammensætning af beboere i Autismecenteret. Byggeriet beklædes med FSC-certificerede, varmebehandlede profilbrædder. Byggeriet gennemføres med DGNB Guld certificering, hvilket betyder, at bæredygtighed tænkes ind i alle dele af byggeriet, dets opførelse og den fremtidige drift. 

Gå til aktuelt