Rejsegilde på det nye Slagelse Kvægtorv

Det er 15 måneder siden, byggeriets første spadestik blev taget ved nogle vandpytter på den store industrigrund. Nu er området transformeret til et stort, nyt boligområde centralt i Slagelse.

Den 19. september kunne PFA og OK-Fonden markere en milepæl i projektet med rejsegilde på projekt ”Boliger for Livet” – den del af transformationen, som indebærer opførelse af 11.615 nye etagemeter. De mange etagemeter fordeler sig på et friplejehjem og et seniorbofællesskab. Begge opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise og forventes at stå færdige i efteråret 2024. 

Kvægtorvet i Slagelse husede tidligere et gasværk, to slagterier, en brødfabrik og en konservesfabrik. Det var med andre ord et knudepunkt for handel med fødevarer på Vestsjælland. Fødevarer spillede også en stor rolle, da der blev holdt rejsegilde på det nye Slagelse Kvægtorv. For som traditionen byder, inviterede bygherrerne PFA og OK-Fonden på pølser, burgere og sodavand for håndværkere og andre, der er med til at realisere boligbyggeriet.

Inden pølserne kunne langes over disken, var der en række taler. Korte taler. For som adm. direktør Ulrik Ahrendt-Jensen, OK-Fonden, sagde:

”Et rejsegilde er en hyldest til håndværkerne, så vi skal ikke holde på dem længere end højst nødvendigt.”

Nyt, topmoderne boligbyggeri

Med de nybyggede lejeboliger går området ind i en ny periode. Kvægtorvet bliver et topmoderne byområde med socialt liv og aktivitet for mennesker i alle aldre. Det er et område, som vil kunne udvikles over lang tid, for byggeriet er tænkt til langvarigt brug.

”Dette rejsegilde er en milepæl i skabelsen af Slagelses nye bydel, Kvægtorvet,” sagde Slagelses borgmester Knud Vincents og fortsatte:

”Her kommer der fokus på fællesskab og det gode liv. De grønne områder kan ganske vist ikke ses endnu, men når maskiner og byggehegn forsvinder, er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at flytte til Slagelse. Så tak til alle – ikke mindst til håndværkerne.”

Et nyt boligkvarter for alle aldre

Kvægtorvets ambition er at tilbyde fællesskaber med plads til mennesker i alle aldre. Ud over friplejehjemmet, seniorbofællesskabet og seniorboligerne, som Dansk Boligbyg opfører, bygges der sideløbende nye ungdoms- og familieboliger i området.

Området bliver åbent i forhold til det omgivende kvarter og inviterer beboerne ind i fællesskabet, f.eks. ved at give adgang til træningsfaciliteter, til fester for beboerne og til kreative aktiviteter. Der etableres ligeledes gode rammer for, at et stærkt frivilligt miljø kan udvikle sig.

”Dette er et boligbyggeri, som lever op til OK-Fondens mål om, at vi selv skal have lyst til at bo i det,” sagde administrerende direktør Ulrik Ahrendt-Jensen fra OK-Fonden. Også han rettede en stor tak til håndværkerne.

Et godt samarbejde om boligbyggeriets udfordringer

Når man bygger på en gammel industrigrund, er det næsten en naturlov, at der dukker noget uforudset op i undergrunden.

”Det er meget tæt på, at vi for præcis 15 måneder siden var vi samlet her om et par vandpytter til det første spadestik på dette smukke byggeri. Dengang sammenlignede jeg følelsen med startskuddet til et Tour de France. Sådan har jeg det stadig, når jeg ser tilbage på de seneste 15 måneder,” sagde Arne Becker Direktør Øst fra Dansk Boligbyg og uddybede:

”Vi har haft styrt, sidevind, modvind og omlægninger af ruten. Men vi er kommet igennem, fordi vi som et godt cykelhold har formået at arbejde sammen, og alle har bidraget til gode løsninger.”

Investment Director Peter Morgan fra PFA Ejendomme kunne genkende billedet af både udfordringer og evnen til at stå dem igennem:

”Det har været en hård start, men godt samarbejde har bragt os igennem. Så der skal lyde en stor tak til Dansk Boligbyg for et godt, konstruktivt og løsningsorienteret stykke arbejde.”

Arne Becker afsluttede talerrækken og åbnede for servering fra pølsevognene med ordene:

”Jeg vil gerne sige en stor tak til de mange forskellige håndværksfag, som har bidraget til byggeriet. I har bygget med et smil og en positiv tilgang til projektet, så vi alle har haft en god arbejdsdag. I dag kan vi se på et godt og levende projekt. Tak for jeres indsats.”

Fakta om Boliger for Livet

”Boliger for Livet” bygges på Slagelse Kvægtorv

Friplejehjemmet og seniorboligerne fordeles på:

  • et friplejehjem med 75 plejeboliger på 6.500 kvadratmeter
  • et seniorbofællesskab på 2.480 kvadratmeter med 30 lejeboliger og et fælleshus
  • 32 lejeboliger til seniorer på i alt 2.620 kvadratmeter

Bygherre: Pensionsselskabet PFA og OK-Fonden

Totalentreprenør: Dansk Boligbyg A/S

Arkitekt: Mangor & Nagel

Ingeniør: ABC Rådgivende Ingeniører

”Boliger for Livet” er en del af det kommende boligområde Slagelse Bypark, der bliver en social, bæredygtig bydel med attraktive boliger og en mangfoldighed af beboertyper.

Projektet udvikles med fokus på bæredygtighed, og det søges certificeret med DGNB Guld.

Byggeriet i Slagelse er det første af 10 lignende projekter, som PFA og OK-Fonden opfører i de kommende år i samarbejde med interesserede kommuner rundt om i landet.

Gå til aktuelt