Rejsegilde på Godsbanekollegiet i Aarhus

Der var velbesøgt rejsegilde på ”Godsbanekollegiet” i centrum af Aarhus mandag den 13. september. Et projekt i totalentreprise med to bygherrer – Boligforeningen AAB og Kollegiekontoret, Aarhus. Et projekt med 360 boliger til unge og med et etageareal på 14.000 m2. AAB udlejer 202 ét-rums og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret står for udlejningen af 132 kollegieværelser. Entreprisesummen udgør godt en kvart milliard kroner, og det afleveres til de to bygherrer i sommeren 2022 før studiestart.

Dan Christensen, formand for AAB, Aarhus: -Dette er en fantastisk beliggenhed, og man kan allerede nu fornemme hvordan livet bliver herinde i dette fantastiske gårdrum. I starten af 2016 blev der indgået en aftale med Århus Kommune om køb af denne grund. Samme år blev en totalentreprise-konkurrence gennemført, og i starten af 2017 blev vinderprojektet valgt. Det var udarbejdet af Dansk Boligbyg med et rådgiverteam, bestående af Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Opland Landskabsarkitekter og Ingeniørfirmaet Søren Jensen. Og det er et rigtig stærkt hold, der nu er i gang med at realisere byggeriet, der har været længe undervejs.

-I starten af 2019 lykkedes det at få udarbejdet en lokalplan for byggeriet efter en meget langvarig proces, og dermed kunne byggeriet blive projekteret færdigt. I foråret blev funderingsarbejdet påbegyndt, og i sommeren 2020 begyndte byggeriet så at skyde op. Og nu, ca. et år efter med modspilleren Corona, er det så muligt at holde rejsegilde. Bedre sent end aldrig.

-AAB og Kollegiekontoret har fra starten haft store ambitioner for dette projekt. Ambitioner om at vise hvad vi står for med gode boliger af høj kvalitet som en fantastisk og røgfri ramme om utallige menneskers liv og uddannelser mange år fremover. Og når jeg i dag kigger på byggeriet, uden at det på nogen måde er færdigt, så synes jeg faktisk, at vi er kommet rigtig godt på vej.

-Det er derfor med store forventninger, at AAB og Kollegiekontoret ser frem til at tage byggeriet i brug, og se en masse unge mennesker flytte ind i disse fantastiske boliger med en hel fantastisk central beliggenhed midt i Aarhus.

-Der bliver i alt 360 boliger. Kollegiekontoret har i alt 132 boliger i det meget markante højhus på 12 etager, og AAB har så 228 ungdomsboliger i de resterende bygninger. I dag skal vi glæde os over, at vi er godt på vej, og at vi har nået en milepæl i byggeriet. En rigtig stor tak til alle håndværkerne på pladsen, som har påtaget sig at udføre byggeriet. Vi håber og tror på, at også det videre arbejde med at gøre byggeriet færdigt vil bære præg af den kvalitet, som kun jeres arbejde og evner kan sikre. Afslutningsvis tak til Dansk Boligbyg og deres samarbejdspartnere for deres indsats i tilvejebringelsen af det her fantastiske byggeri. Og også en stor tak til Cowi for deres indsats som bygherrerådgiver. I AAB og Kollegiekontoret glæder vi os allerede nu til at vi næste sommer inden studiestart kan tage godt imod alle de unge mennesker, der flytter ind, sagde Dan Christensen, formand for AAB, Aarhus.

Bygger for fremtiden

Per Juulsen, direktør på Kollegiekontoret, Aarhus, sagde: -Vi er ”lillebror” i dette byggeri med 1/3 mens AAB står for ca. 2/3. Samarbejdet er kommet i stand ved at AAB skulle bygge nogle kollegieboliger hernede på Godsbanen, og samarbejdet har bekræftet, at det kan gå virkelig godt at være to bygherrer på det samme projekt, hvis man kan samarbejde og løfte hinanden og bidrage med kompetencer hver især. Og det er det, vi har oplevet her.

-Vi har faktisk en undertitel tilbage fra starten – ”Fremtidens Internationale Kollegie”, men det med det internationale er ikke på mode i øjeblikket her i landet. Jeg er er dog overbevist om, at det på sigt bliver Fremtidens Internationale Kollegie, altså et sted, hvor både danske og udenlandske studerende bor og mødes og lærer af hinanden. Vi får fantastiske fællesfaciliteter nederst i den høje bygning. Det bliver den smeltedigel, der skal bidrage til, at de unge i deres uddannelse ikke kun skal lære at regne og skive, men også lære noget om selve livet. Og det er det bedste, et så stort kollegie som det her kan gøre – nemlig at give de unge et spark ud i livet.

-Jeg bider især mærke i arkitekturen, formen og funktionen, men ikke mindst kvaliteten, holdbarheden. Det her byggeri kommer til at stå længere end nogen af os kommer til at stå. Det vil få et meget langt liv. Derfor tak til håndværkerne på pladsen, der sørger for, at det her rækker meget længere end os selv. Og det her bliver et sted, som vil forandre sig over tid. Det ser sikkert anderledes ud om 50 år, men det vil være her. Det er godt at huske på, at vi ikke kun bygger for nu – vi bygger for fremtiden. Og det er kernen i dette kollegie – et sted for fremtidens unge, hvor de får noget med til deres liv, og et bidrag til at vores samfund vedbliver at være et godt samfund, og gerne endnu bedre, sagde Per Juulsen, direktør i Kollegiekontoret, Aarhus.

Jannik Jensen, afdelingsleder i Dansk Boligbyg, sagde: -Det er altid en fornøjelse at stå ved en milepæl som et rejsegilde. Uden AAB’s og Kollegiekontorets tiltro til Dansk Boligbyg havde vi ikke stået her i dag. Det er vi taknemmelige for. Og vi havde heller ikke stået her i dag uden alle vores håndværkere, rådgivere, samarbejdspartnere, både arkitekter og ingeniører. Tak for det arbejde, I har lagt indtil i dag. Og tillykke til AAB og Kollegiekontoret.

Billedtekster:

Dan Christensen, formand for AAB, Aarhus.

Per Juulsen, direktør på Kollegiekontoret, Aarhus.

Jannik Jensen, afdelingsleder i Dansk Boligbyg.

I højhuset på 12 etager udlejer Kollegiekontoret 132 kollegieværelser, mens AAB i de øvrige bygninger udlejer 228 boliger.

Gå til aktuelt