Rejsegilde på Nordbjerg - 172 boliger i Aarhus N.

Ved Randersvej i den nordlige del af Aarhus opfører Dansk Boligbyg a/s i hovedentreprise 172 boliger for Udviklingsselskabet Randersvej ApS. ”Nordbjerg” med et etageareal på 18.000 m2 er udviklet af Eriksen Group A/S og KAUP. Bebyggelsen er på 2-6 etager, og kommer til at danne rammen om et nyt attraktivt område for både familier, unge og ældre med varierende typer af boliger i et stort grønt fælles areal.

Arkitekturen afspejler gavlhus-motivet, hvor tagfladen skaber en sammenhængende linje langs indfaldsvejen. Bygningshøjderne skifter, og skyder sig ud og ind, så der skabes et dynamisk forløb. Bebyggelsen omfatter også rækkehuse i to plan med egne haver, som bliver en del af et samlet gårdanlæg.

Bebyggelsen opføres i tegl i lyse nuancer, der understreges med mønstertegl og fremtrædende rammer. Projektet afleveres medio september 2022.

På det velbesøgte rejsegilde sagde bygherren, Freddie Eriksen, indehaver af Eriksen Group i Aarhus, bl.a.: - Et rejsegilde er et gilde, der fra gammel tid holdes for håndværkerne som en markering af, at husets tagværk er rejst. Og når man har rejst tagværket, har man også nået en milepæl i byggeprocessen. Så kan man roligt sige, at man antager bygningen for at være etableret, selvom der mangler en del ting inden ibrugtagning. Nordbjerg-projektet har været en lang, spændende og til tider også udfordrende sag i mit system. Fra at være et nummer på kontoret til i dag, er der gået 5 år. Sagen startede i sin tid med indgåelse af købsaftaler på de 21 eksisterende ejendomme, der var beliggende her indenfor karréen, hvor vi står nu. Så fulgte en lang periode med udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan, samt udarbejdelse af myndigheds- og detailprojekt over kontrahering til byggestart.

-Det siges i almindelighed, at begrebet ”huset” er en af de mest udbredte former for monumenter, der findes. Men det har nu ikke været udgangspunktet at skabe et monument her ved Randersvej, som jo er en af byens vigtigste indfaldsveje. Det har derimod været meningen at skabe en bebyggelse, hvor skalaen passer til omgivelserne, samtidig med, at den nye bebyggelse også bidrager med nytænkning, og kommer til at danne nogle gode fysiske rammer for de mennesker, der skal bo heroppe. Jeg ser også meget frem til det færdige byggeri, og er overbevist om, at det vil bidrage positivt til arkitekturen i området, og blive et aktiv for hele området.

-Det er med stor glæde, at jeg som projektudvikler, totalrådgiver og bygherre kan sige tak til håndværkerne for den indsats, der er ydet på byggepladsen indtil dato. Jeg håber også, at den resterende del af byggeriet vil blive gennemført i den samme positive ånd, som har hersket her på pladsen indtil nu. I den forbindelse vil jeg også gerne sige tak til Heidi, Kjeld og hele jeres team – tak til alle folkene fra Dansk Boligbyg for den indsats, I har ydet her. Det er et stort og kompliceret byggeri, og det kan ikke gennemføres uden hjælp fra en række af rådgivere og samarbejdspartnere – også til jer alle skal der lyde en stor tak. Og det gælder også vore rigtig forstående og søde naboer, der har udvist stor imødekommenhed trods de gener, et sådant byggeri som det her uundgåeligt medfører – så tak til vores naboer.

-Vi får også nye naboer heroppe, nemlig Boligkontoret Århus, der skal stå for opførelsen af blok 9 og 10, og dem har vi også haft et meget tæt samarbejde med i hele forløbet. Tak til jer også. Og når byggeriet om et lille års tid er færdiggjort, bliver det overdraget til de kommende ejere, som har fulgt hele projektet meget intenst, og taget aktiv del i forløbet – I er således særdeles engagerede, kommende ejere – også tak for det, sagde bygherre Freddie Eriksen.

Dansk Boligbygs projektchef, Kjeld Skannerup, sagde bl.a.: - Dansk Boligbygs team vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere – til bygherre, Eriksen arkitekter og alle underentreprenører. Jeg har aldrig før haft et så tæt et samarbejde med en bygherre i en hovedentreprise som med Nina, Freddie og Vibeke. Vi har haft et utroligt tæt samarbejde, og vi hjælper hinanden helt ned i detaljen for at få det bedste resultat af dette flotte projekt.

-Jeg synes, vi har et rigtig stærkt hold med vores underentreprenører, og med rigtig mange kendte ansigter. De fleste kender vi i forvejen, og det hjælper på en god sag – og vi kan naturligvis ikke udføre dette projekt uden jer. I er uden tvivl stort set de vigtigste i hele projektet, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Tak også til vores investorer. Tak for den positive tilgang og løsningsorienterede indstilling til vores møder og bygherremøder. I kan nu glæde jer til at få et gennemarbejdet projekt til jeres lejere og fremtidige drift i gruppen, sagde projektchef Kjeld Skannerup, Dansk Boligbyg a/s.

Gå til aktuelt