Rekordstort antal praktikanter

Dansk Boligbyg a/s har her, kort efter årsskiftet 2020/2021 tilknyttet 19 praktikanter - alle enten konstruktør- eller ingeniør studerende. Aldrig nogensinde før i virksomhedens 23-årige historie har der været tilknyttet så mange praktikanter.

Dermed lever Dansk Boligbyg a/s op til sin CSR-politik, formuleret i 2016 - Corporate Social Responsibility = social ansvarlighed. Heri hedder det bl.a.:  

"Dansk Boligbyg tilknytter løbende praktikanter, som arbejdsprøves til nye funktioner og opgaver, relateret til byggebranchen og tilknyttet kontorarbejde. Vi tilknytter fast 2 gange årligt praktikanter, og vi glæder os over, at mange af vore tidligere praktikanter er ansat som medarbejdere efter afslutning af deres uddannelse.  

I tæt samarbejde med bygherre og underleverandører arbejdes der på udvalgte projekter med sociale klausuler for at sikre antallet af lærlinge, og for at sikre, at svage borgere får mulighed for at blive engageret i arbejdsmarkedet. Dansk Boligbyg er løbende engageret i at bidrage til social integration i tæt samarbejde med bygherre og underleverandører. Vi har gode erfaringer med flygtninge-integration gennem underentreprenører, der har ansat lokale flygtninge. Vi oplever eksempelvis, at flygtninges engagement på lokale byggepladser bidrager til sikkerhed samt fred og ro på byggepladsen.

Vi er bevidste om at ansætte medarbejdere med særlige behov, og har gennem årene ansat mange i skånejob, flexjob og arbejdsprøvning generelt; eksempelvis håndværkere, der efter tilskadekomst i et tidligere job har taget en uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør eller ingeniør. Vi er således åbne over for borgere, der har brug for hjælp til at komme tættere på et arbejde eller en uddannelse".  

Vi tilbyder hvert år ingeniør- og konstruktør studerende en praktikplads.
Vore praktikanter får stor tillid, og arbejder normalt meget selvstændigt.
Vi har stor glæde af denne ordning, og føler, at både praktikanter og Dansk Boligbyg drager nytte heraf.

Gå til aktuelt