Renovering af 48 boliger ved Vejle

Beliggende smukt i landskabet ved Uhrhøj, Vejle, renoverer vi i totalentreprise efter konkurrence 48 boliger for De Vanføres Boligselskab afd. 1 c/o ØsterBO, Vejle. Det er en gennemgribende renovering, hvor bygningernes terrændæk, fundamenter og indervægge i størst muligt omfang bevares. Boligerne skalmures, og murtykkelserne forøges 190 mm. udadtil. Som bærende arkitektonisk idé bliver der saddeltage på hele bebyggelsen. Udover at være en byggeteknisk rigtig god løsning, tilfører taget en ny identitet til afdelingen, og er medvirkende til at underbygge områdets landsbystemning. Materialevalget, bl.a. blødstrøgne teglsten og beklædninger med oliebehandlde trælister, signalerer robusthed og byggeteknisk kvalitet. De 48 boliger er fordelt på to typer, og har enten 3 eller 4 værelser. Bruttoarealet varierer fra 94 m2 til 103 m2. Det samlede etageareal er 4.400 m2. Entreprisesummen udgør 46 mill. kr. Renoveringsprojektet blev påbegyndt den 1. april 2017, og afleveres til bygherren i 2019.

Gå til aktuelt