Renovering af 93 boliger i Middelfart

I Middelfart har vi renoveret 93 boliger i boligområdet "Melfarparken". De 93 boliger er fordelt på fire blokke, og blev renoveret efter at der er konstateret asbest og PBC i bygningerne. Boligerne er indrettet forskelligt - fritvalgsordning. Bygningsentreprisen omfatter nyt køkken og bad i hver bolig samt nye facader og lukning af altaner med folde-glas.

Renoveringsprojektet til ialt 116 mill. kr. er det største i bygherren, Middelfart Andelsboligforenings 56-årige historie. Bygningsentreprisen udgør heraf 47 mill. kr.

Entreprisen omfatter 22 del-afleveringer undervejs i projektet. De forholdsvis mange afleveringer skyldes, at lejerne skulle genhuses mens renoveringen stod på. Hver genhusning varede 2-4 måneder.

Primo februar 2013 var der foretaget seks afleveringer, og Melfarparken er derfor konstant under forandring.

Gå til aktuelt