Renovering og nybyggeri i Nyvangsparken, Kalundborg

For FOB i Kalundborg skal vi med byggestart marts 2014 og aflevering juni 2015 i totalentreprise nedrive og pcb sanere 44 boliger og desuden opføre 33 plejehjemsboliger. Det samlede areal udgør 3.489 m2.

De 33 eksisterende boliger er organiseret i 4 enheder, der hver har et centralt placeret fællesområde som omdrejningspunkt og mødested i bo-enhederne. Boligerne kobler sig på fællesrummene og orienterer sig mod det omkringliggende landskab. Fra fællesrummene og gangforløbene er der udsyn og adgang til et indre haverum.

Bygningernes arkitektoniske udtryk er enkelt og minimalistisk. Bygningskroppene fremstår som murede klodser. Alle facader skalmures i lyse gule teglsten. Bygningskroppen skal fremstå som en stor teglklods, hvor stern og undersiden af udkragningerne ligesom resten af huset er udført i tegl. Præfabrikerede teglstens-elementer skruemonteres på undersiden af udkragningerne og på sternen. Opadtil afsluttes murværket med inddækninger i zink. Udvendigt er der valgt en mørk farve til vinduerne, så karmene fremstår anonymt - man fokuserer på de udvendige skodder, der udføres med skinnesystem i galvaniseret stål.

Projektet udføres i samarbejde med arkitektfirmaet Nova5, White Arkitekterne og Oluf Jørgensen, rådgivende ingeniører. Entreprisesummen udgør 35 mill. kr.

Udvendigt fokuserer man på skodderne, og på facaderne i lyse gule teglsten. Her perspektiv fra haven.

Gå til aktuelt