Ringsted Dampmølle - 69 almene boliger

Dansk Boligbyg skal i totalentreprise for Boligselskabet Alliken v/Domea opføre 69 almene boliger på Dampmølle-grunden i Ringsted. En del af dampmøllens bygninger er bevaringsværdige, men kommunen har besluttet, at de kan rives ned, hvis der på stedet opføres en ny boligbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

Bebyggelsen udformes med respekt for byens karakter som en kompakt randbebyggelse med facader i røde teglsten og med røde sadeltage. Netop tagene understreges som en del af byrådets intention om at bevare Ringsted som "byen med de røde tage".

De 69 almene familieboliger er fordelt med 35 stk. 3-værelses, 32 stk. 4-værelses og 2 stk. 2-værelses lejligheder. De varierer størrelsesmæssigt fra 69 til 111 m2. Projektets bruttoetageareal udgør 6.471 m2.

Lejlighederne bliver gennemlyste med gennemgående opholds- og spisestuer med åbent køkken samt adgang til bad og soveværelser. Hver lejlighed får sit eget depot. Stuerne får brede vinduespartier til gulv, og der etableres altaner - mens boligerne i stueetagen får adgang til egen have med en lille opholdsterrasse. 

Bebyggelsen opføres med ydervægge i beton med murede facader. Mod gårdrummet udføres altan-gangværn i glas og galvaniseret stål. Vinduer udføres i mørklakerede træ/alu rammer. Facaderne opføres i teglsten i 2 røde nuancer. Der skiftes teglfarve ved hvert højdespring.

Projektet, der har en entreprisesum på 80 mill. kr., skal afleveres til bygherren i december 2022. tnt er arkitekter, og rådgivende ingeniører er Oluf Jørgensen.  

Visualiseringer: tnt arkitekter.

Gå til aktuelt