Seniorbofællesskabet Sundbakken i Horsens

Dansk Boligbyg a/s skal i totalentreprise for OK-Fonden opføre "Seniorbofællesskabet Sundbakken" i Horsens med en samlet bebyggelse på 2.590 m2, inkl. 170 m2 fælleshus. Totalentrepriseprojektet med 30 boliger er vundet i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Byggetilladelsen ventes ved udgangen af juni, og der er beregnet fire uger til nedrivning af eksisterende bygninger, der tidligere bl.a. har været benyttet til kloster og flygtningehjem. Byggestart er planlagt til november 2017, og i januar 2019 skal de 30 boliger, fordelt på fire boligstørrelser fra brutto 65 til 105 m2 afleveres til bygherren.

Boligerne placeres omkring et gårdrum i fem enheder med seks boliger i hver - tre boliger i stueplan med direkte adgang til have, og tre boliger på 1. sal med stor altan mod syd eller sydvest. Samtrlige boligenheder på 1. sal får altangang, der bidrager aktivt til synligheden mellem beboerne, og til uformelle møder og mindre former for ophold. Den indbyrdes placering og bebyggelsens små forskydninger gør, at oplevelsen, udsyn og dagslyset i boligerne vil være meget varieret. I realiteten kommer Sundbakken faktisk til at bestå af 30 forskellige boliger.

Fælles for alle boligenheder er bygnings-integrerede elevatorer og skur-funktioner, så disse elementer ikke står i vejen for ønsket om størst mulig sigtbarhed i gårdrummet. (Visualiseringer: Pluskontoret Arkitekter A/S).

Gå til aktuelt