Stort potentiale i digitalt planlægningsværktøj

Dansk Boligbyg har gennem de seneste år digitaliseret sine arbejdsgange og administrationen omkring byggeprojekterne. Lige nu tages nye skridt til at digitalisere selve byggestyringen – bl.a. med et planlægningsværktøj, som kan skære to til fire uger af tidsplanerne.


Tactplan er et værktøj til lokationsbaseret planlægning, som vi tester på udvalgte af vores mere end 50 igangværende bolig- og institutionsbyggerier.

”Testen med Tactplan er forløbet rigtig godt. Vi kan se potentialet for vores byggeprocesser, fordi programmet bygger på en metode, som projektlederne kender i forvejen,” siger Bjarke Apollo, som er digitaliseringsansvarlig i Dansk Boligbyg. Han uddyber:

”For de fleste er Tactplan meget let at komme i gang med at bruge, og det er vigtigt for os, at digitale værktøjer er lette at implementere. Medarbejdere vil endda opleve, at de får større frihed i planlægningsprocessen med mere ansvar og større selvbestemmelse.”

Værktøj til at overskue komplekse byggerier 

Vi ønsker med testen af lokationsbaseret planlægning at finde frem til en digital overbygning til Gantt-modellen, som bruges i alle byggeprocesser i dag.  Og siden sommeren 2022 har vi testet et planlægningsværktøj fra Exigo, som på sigt kan gøre byggeprocessen mere smidig for virksomhedens projekt- og byggeledere. Systemet kan bl.a. give præcise beskeder til underentreprenørerne og bruges i kommunikationen med rådgivere og bygherrer. 

Hvem kan gennemskue, om en maler på tredje sal går i vejen for elektrikeren? Kan køkkenet monteres samme dag, som gulvet er blevet lagt? Hvordan giver vi os selv et par ugers buffer til at undgå forsinkelser? Og hvordan giver du en murer en enkel briefing om, hvor og i hvilken rækkefølge han skal udføre opgaverne i de kommende tre uger?

Når byggerier er komplekse, bliver det hurtigt sværere at overskue de enkelte opgaver i projektet, og spørgsmålene er hverdagskost for vores projekt- og byggeledere. På de fleste byggepladser løses udfordringerne, efterhånden som de dukker op i forhold til Gantt-planen, dvs. reaktivt.     

”Tactplan arbejder smidigt sammen med Gantt-metoden, hvorfor værktøjet er let at forstå. Selvom layout og farver kan variere fra andre planlægningsværktøjer, vil funktionerne være kendte. Derfor kan mine kolleger komme i gang med at bruge værktøjet efter en times introduktion. En af gevinsterne er, at de kan blive mere forudseende,” siger Bjarke Apollo. 

Ekstra dimission forebygger sammenstød i fag og opgaver 

Vi har bl.a. testet Tactplan i byggeriet af det bæredygtige bofællesskab Plushusene i Lisbjerg. Byggepladsens feedback gør det tydeligt for Bjarke Apollo, at værktøjet har stort potentiale. Tactplan har, i modsætning til traditionel planlægning, en ekstra dimension, nemlig lokationer. Bliver den funktion brugt rigtig, er der meget at spare i byggeprocessen:

”Når vores byggestyringsteam kan arbejde med lokationer, er det meget lettere at få overblik over de konflikter og potentialer, der er i planlægningen. I en lineær model som Gantt kan det være svært at se, om en opgave i fx lejlighed 3 på etage 4 er i konflikt med et arbejde i lejligheden ved siden af eller etagen nedenunder. I Tactplan er det enkelt at overskue, fordi grænsefladerne bliver vist grafisk. Det giver nogle fordele i byggeprocessen,” siger Bjarke Apollo.

To til fire uger af tidsplanen

Testen af Tactplan viser, at byggeprocessen kan effektiviseres med to til fire uger. Dermed bliver det muligt at aflevere byggeriet før planlagt, at håndtere uforudset udfordringer inden for den oprindelige tidsplan, eller have bedre tid til at udbedre mangler. 

”Ydermere giver Tactplan også bedre muligheder for, at vi i planlægningsfasen får øje på konflikter, så de løses, før vi går i gang, og på den måde undgår vi overraskelser og forsinkelser. Dialogen med underentreprenørerne bliver også forenklet, fordi vi kan give dem en meget tydelig tidsplan over deres opgaver,” forklarer Bjarke Apollo.

Dansk Boligbyg tester og påvirker det digitale værktøj

Dialogen med Exigo har stået på i knap to år og test-forløbet startede i sommeren 2022, hvor vi fik adgang til en tidlig version af værktøjet, som stadig var under udvikling. Derfor har vi haft mulighed for at præge udviklingen, så det færdige digitale værktøj passer til den daglige brug på byggepladsen. 

”Vi vil gerne være med til at præge digitaliseringen i byggebranchen. Samtidig er vi meget omhyggelige med at vælge, hvilke digitale værktøjer, vi bruger ressourcer på. De skal have potentialet til at give langsigtet værdi for os. Ved at være relevante for byggeprocessen, og ved at være så enkle som mulige at bruge i praksis,” siger Bjarke Apollo.    

Frem mod sommeren 2023 fortsætter Bjarke Apollo og Dansk Boligbyg med at teste Tactplan i Lisbjerg-projektets anden fase, og man har ligeledes introduceret værktøjet til byggeprojekter i Slagelse og Viborg. 

Gå til aktuelt