Sukkerkvarteret – moderne lejligheder med historisk sjæl

Fra sukkerkogeri til 74 attraktive boliger

I det tidligere sukkerkogeris bygninger lidt vest for Odense centrum har der både været erhverv og kultur, siden sukkerkogeriet lukkede efter 100 års drift i 1970. Nu er de markante, gamle bygninger forvandlet til 74 totalt renoverede, moderne boliger i størrelser fra 49 til 178 m2.

Indvendigt er alt nyt og holdt i en enkel, nordisk stil med lyse trægulve og hvidt inventar. Flere lejligheder har store vinduespartier fra gulv til loft, og alle boliger har altan eller terrasse. Mange steder skaber den gamle fabriksstil utraditionelle vinkler og lysindfald, der gør boligerne unikke. Se billede fra rejsegilde her.

Se billedgalleri 

Helhedsplan med respekt for historien

De nye boliger i og omkring Sukkerkvarteret er opført over 2 etaper – først 32 nyopførte rækkehuse i etape 1, derefter 74 lejligheder i de gamle industribygninger i etape 2.  Helhedsplanen for det forhenværende industrikvarter er udarbejdet af Creo Arkitekter og skal sikre områdets arkitektoniske sammenhængskraft.

Udvendigt har renoveringen af sukkerkogeriets forskellige bygninger været tro mod stedets historie og sjæl. Den største af bygningerne har før rummet Odense Teater, som nu er flyttet til Odeon. I de nye boliger er de karakteristiske buede vinduer stadig et gennemgående element, ligesom anvendelsen af blødstrøgne mursten minder om Sukkerkvarterets historie.

De gule sten går igen i rækkehusene ved siden af de historiske bygninger, der til gengæld giver arkitektonisk kontrast med sine skarpe linjer og kantede spring.

Begge etaper er gennemført i samarbejde med bl.a. Creo Arkitekter og det rådgivende ingeniørfirma Henry Jensen. Se billede fra rejsegildet på Sukkerrækkerne her.

Se fakta om etape 1

Se fakta om etape 2

Byggeteknisk krævende renovering

Moderniseringsprojektet har krævet særlige hensyn for at sikre, at arkitektur, facader og vinduespartier bevares i størst muligt omfang. Et eksempel på udfordringer har været behovet for at lave nye huller i facaderne til vinduer, døre og altaner for at skabe fuldt funktionelle boliger.

I den forbindelse er der bl.a. arbejdet med én meter tykt murværk – og med de gamle syldstens-fundamenter, der ikke uden videre kunne bygges ovenpå. De tre forskellige bygninger har krævet hver sine renoveringstekniske løsninger.

Ikke alle de gamle facader stod til at redde. De steder, hvor murværket var i for dårlig stand til at blive restaureret, er der i stedet skalmuret og pudset op i indfarvet gråt puds, som lokalplanen foreskriver. "Sådan er det med gamle huse – de kræver virkelig, at man stopper op og tænker sig godt om undervejs", siger Bjarne Andersen, projektansvarlig hos Dansk Boligbyg.

Men som han også siger: "Når jeg i dag træder ind i en helt ny bolig, som ligger inde i en cirka 150 år gammel fabrik, er jeg ikke i tvivl om, at resultatet har været hele indsatsen værd". 

Har du spørgsmål til projektet, eller er du interesseret i et samarbejde, så kontakt os endelig.

Kontakt os  

Et velfungerende samarbejde letter processen

I et industribyggeri fra 1800-tallet – hvor der ikke foreligger komplet tegningsmateriale – er der rent fagligt mange udfordringer og udsving, som kræver stor tålmodighed fra alle involverede parter. Det er i sig selv en spændende opgave, som vi hos Dansk Boligbyg har stor erfaring med. Vores tilgang er altid, at det lønner sig at vise hinanden tålmodighed fremfor for at havne i konflikter.

Etape 1 af projektet i Sukkerkvarteret vandt vi i licitation i totalentreprise. Grundet et meget vellykket forløb og tillidsfuldt samarbejde endte vi også med at få en hovedentreprisekontrakt på etape 2.

”Det kræver alles velvilje at få tingene til at lykkes, og vi har haft et utroligt godt og konstruktivt samarbejde med bygherrer, rådgivere og ikke mindst underentreprenører,” fortæller projektansvarlig, Bjarne Andersen, og pointerer: ”Det afspejler sig klart også i kvaliteten af byggeriet.”

Læs mere om Dansk Boligbygs tilgang til samarbejde her.

Gå til aktuelt