3 nye projekter på Kvægtorvet i Slagelse

På Kvægtorvet i Slagelse skal Dansk Boligbyg i totalentreprise for OK Fonden opføre Friplejehjem, ”Boliger for Livet” og Seniorbofællesskab med et samlet etageareal på 11.615 m2, fordelt på 3 karréer/byggefelter.

Beliggenheden er på Ndr. Ringgade i Slagelse Bypark. Her har selskabet "OKFPFA P/S" erhvervet et areal, hvor der kan opføres ca. 27.000 m2 i varierende bygningshøjder og bygningstyper, fordelt på i alt 7 byggefelter.

Slagelse Bypark vil bestå af 6 halvåbne klyngebebyggelser, og bebyggelsen opføres i varierende højder fra 2-6 etager – højest centralt og mod nord, mens bygningshøjderne nedtrappes til 2 etager mod syd for at passe til den eksisterende bebyggelse.

Der etableres et nord-syd gående landskabeligt forløb i klyngebebyggelserne – ”Den Grønne Kile”, som vil danne et naturligt, socialt møde karréerne imellem. Den grønne kile vil koble sig fysisk op på en bymæssig akse, der via stisystemer forbinder området nord for byparken med Slagelse Station og Slagelse Centrum.

De 6 klynger inddeles i 7 varierende typologier, som tilsammen vil danne en bred vifte af beboelsesformer: Familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger, repræsenteret dels som seniorbofællesskab og seniorbolig-konceptet ”Boliger for Livet”, samt plejeboliger i form af et friplejehjem.

Slagelse Kvægtorv skal udvikles med fokus på bæredygtighed, og bebyggelserne søges certificeret med DGNB Guld. Det er en vision at skabe en social, bæredygtig bydel med attraktive boliger, der skal sætte ramme om en høj diversitet af beboertyper med fokus på fællesskaber.

Visualiseringer: OK Fonden.

Gå til aktuelt