Ugelbølle Friskole - ny skole på 1.800 m2

Torsdag den 19. april var der rejsegilde Ugelbølle Friskole på Djursland. Dagen blev markeret på festlig vis med deltagelse af skolens elever, forældre og medarbejdere - og der var endda musikalsk underholdning.

Skolen blev stiftet af en kreds af forældre på baggrund af en kommunal skolelukning. Ugelbølle Friskole har i dag 170 elever, som i skolens ét-årige levetid har fået undervisning i den tidligere kommunale skoles lokaler. Ved begyndelsen af skolens andet leveår er der rejst kapital til opførelsen af en 1.800 m2 stor skolebygning med en placering midt i Ugelbølle by.

Den nye skolebygning udspringer i bygherrens ambition om et visionært og fremtidssikret skolebyggeri. Den skal fremstå som en robust og solid ramme for den dynamik, der udspilles i et skolemiljø.

Alle vinduer går til gulv, og sikrer stærk kontakt og relation mellem ude og inde. Indvendigt bliver betongulvene opvarmede, og der bliver faste vægge i beton samt blottede installationer i loftet. Bygningen skal fremstå "ærlig" - altså som en bygning, der kommunikerer hvordan den er sammensat, og hvordan den virker.

Den nye skolebygning skal afleveres til bygherren, Ugelbølle Friskole ultimo august 2012.

Den markante trappe - et centralt samlingspunkt på skolen - blev taget i brug fra starten under rejsegildet.

Gå til aktuelt