Vi bygger Autismecenter Fredericia

Region Syddanmark har valgt Dansk Boligbyg som totalentreprenør på det 2.800 kvadratmeter store autismecenter, der skal opføres som DGNB Guld certificeret byggeri i smukke omgivelser på Nymarksvej. Med på projektet er Ginneruparkitekter i Horsens og NIRAS i Aarhus.

”Det er en stor glæde for os, at vi har fået denne spændende opgave. Vi har brugt det meste af et halvt år sammen med vores arkitekt og ingeniør på at sammensætte den bedst mulige løsning for det nye center,” siger Jes Møller Jensen, som er afdelingsleder hos Dansk Boligbyg i Horsens.

Wienberg Architects tegnede de indledende tegninger til autismecentret,og trods en stram økonomi er totalentrepriseteamet nået i mål med at opfylde Regions Syddanmarks ønsker om et tidssvarende og fremtidssikret, bæredygtigt bo- og beskæftigelsestilbud.

Autismecenter Fredericia er det første DGNB Guld certificerede byggeri i regionen

”I valget af totalentreprenør har økonomien vægtet 40 procent, mens andre parametre som organisation, kompetencer og ikke mindst gode referencer og erfaring med DGNB Guld certificering også har haft stor betydning. I Region Syddanmark er autismecentret det første certificerede byggeri, vi skal opføre med DGNB Guld certifikat,” siger Leif Nielsen, som er bygherrerådgiver i Bygningsafdelingen hos Region Syddanmark. Han tilføjer:

”Det er vedtaget, at al fremtidigt byggeri over 2,5 mio. kr. i regionen skal DGNB Guld certificeres, så det er noget, vi kommer til at arbejde rigtig meget med. Her har vi oplevet, at Dansk Boligbyg giver rigtig god sparring omkring, hvordan vi samler points til certificeringen af Autismecenter Fredericia.”

Et meningsfyldt projekt

Det nye centers bebyggelse kommer til at indeholde 21 boliger, beskæftigelses- og personalehus samt en centerbygning til administrativt personale med tilknyttede kursusfaciliteter. Det hele er omkranset af et mangfoldigt og varierende parkanlæg. 

”Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med bygherre og totalentrepriseteamet omkring et på alle plan meningsfyldt projekt,” siger Trine Mouritsen fra Ginneruparkitekter og fortsætter:

”Vi skal skabe sunde og understøttende boliger, der kan bidrage til bedre livskvalitet for borgere med autisme og som samtidig tager vidtgående hensyn til miljø og klima.”

Hun forklarer videre, at byggeriet og omgivelserne designes til at give beboerne en god fornemmelse af sceneskift, når de bevæger sig fra bolig til arbejde og til fritidsaktiviteter:

”Vi bygger for mennesker, som kommer til at leve en meget stor del af deres liv i centeret,” forklarer hun.

Autismecentret DGNB Guld certificeres

Byggeriet gennemføres med DGNB Guld certificering, som er et meget vidtgående certifikat for bæredygtighed på byggerier. Det betyder, at bæredygtighed tænkes ind i alle dele af byggeriet, dets opførelse og den fremtidige drift.

”For at opnå størst mulige bæredygtighed opføres centeret som et rent træbyggeri. Byggeriet beklædes med resttræ fra produktionen af varmebehandlede profilbrædder, og samtidig beklædes der med faldende længder. Det minimerer spild og understøtter samtidig driften af bygningen, da man nemt kan udskifte et berørt bræt uden at det påvirker designet,” forklarer arkitekt Trine Mouritsen.

”Det er et projekt vi er meget stolte af at medvirke til. Der bliver stillet store krav til alle former for indeklima, herunder lydisolering mellem de enkelte rum og rumklang, samt på temperatur og luftkvalitet. Der skal være masser af dagslys med gode lysindfald til imødekommelse af følsomme beboere,” siger ingeniør Niels Bunk Jespersen, som er projektchef, teknikumingeniør hos NIRAS.

Plads til 21 beboere og personalet

De 2.800 kvadratmeter, som skal opføres, kommer til at bestå af en boligdel med tre boliggrupper. Desuden bygges tre fritliggende boliger, en centerbygning, et personalehus samt et beskæftigelseshus der skal understøtte beboernes daglige aktiviteter.

Eftersom centret – på nær de præfabrikerede badeværelser – kommer til at bestå af træ fra yderst til inderst, bliver centrets indretning meget fleksibel. Det betyder, at det løbende kan tilpasses den konkrete sammensætning af beboere.

Opførelsen af det nye autismecenter forventes påbegyndt i februar 2023, og byggeriet skal afleveres til Region Syddanmark i april 2024.

Gå til aktuelt