Vinder af Godsbanekollegiet i Aarhus

03/03 - 2017

Vi er i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Ingeniørfirmaet Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter udpeget som vinder af totalentreprise-konkurrence om opførelse af Godsbanekollegiet i Aarhus. Bygherrer på projektet på ca. 14.400 m2 og med 349 boliger samt fællesfaciliteter, er Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus. Entreprisesummen udgør 255 millioner kr. inkl. moms.

Byggeriet starter i 2019, og skal være klar til de første beboere i 2021. Arbejdernes Andels Boligforening udlejer 202 ét-rums boliger og 26 to-rums boliger, mens Kollegiekontoret i Aarhus står for udlejningen af 121 kollegieværelser.

Anton Nørgaard, afdelingsleder i Dansk Boligbyg a/s siger: -Det er et super godt projekt, og det har været et fantastisk forløb. Vi har været igennem to forhandlingsrunder efter afgivelse af vort 1. tilbud, og det har bestemt styrket projektet. Det er også godt, at byggestart først bliver i 2019, altså om halvandet år, hvorfor vi også får tid til at arbejde med lokalplan og projektering. Det giver os ganske enkelt ro til god planlægning.

Ole Madsen, arkitekt og partner i Kjaer & Richter, siger: -Projektets vision var fra starten at etablere nogle veldisponerede kvalitetsboliger med gode dagslysforhold, unikke udsigtsmuligheder og differencerede grønne opholdsarealer. Bindeledet mellem alle boligerne bliver det rummelige ”studiestræde”, som binder ungdomsboligerne og kollegiet sammen med fællesfaciliteter og hovedindgang. Det aktive gårdrum, de grønne tagterrasser og de store orangerier på tagene tilbyder de studerende fantastiske muligheder for at mødes på tværs, og danner rammen om et unikt ungdomsmiljø. 

Vinderprojektet fra Dansk Boligbyg a/s og samarbejdspartnere blev udvalgt blandt fem indkomne tilbud, og hos bygherrerne ser man frem til det færdige resultat.

Morten Strunge, projektchef i AAB, Arbejdernes Andels Boligforening, siger: -Godsbanekollegiet skal være et attraktivt sted for studerende, både danske og udenlandske. Det er jeg overbevist om, at Dansk Boligbygs projekt kan sikre. Det er et nytænkende byggeri med både bæredygtighed, arkitektonisk kvalitet og fællesskabet som bærende elementer, og det kommer til at tiltale en bred skare af unge mennesker, når det er færdigbygget.

Per Juulsen, direktør i Kollegiekontoret, siger: -Godsbanekollegiet bliver de bedst tænkelige rammer for mødet mellem danske og udenlandske studerende – inspirerende boligfællesskaber som del af et større studiemiljø, og samtidig del af en centralt beliggende og spændende bydel. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre udfald af vores mål om at skabe de bedst mulige bomuligheder for Aarhus´ mange studerende fra ind- og udland.

Dansk Boligbyg blev udpeget som totalentreprenør på de mange boliger af en dommerkomité, bestående af de to bygherrer og bygherrerådgiveren Bascon/COWI.

I dommer-betænkningen hedder det bl.a.: ”Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og størrelser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde understøtter fællesskabet og det tilfældige møde. Fælleskøkkenerne for kollegieboligerne i tårnet giver mange muligheder inklusiv ophold udenfor på altaner. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre karakter på de mange tagterrasser. Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: fra hovedgreb og tilpasning til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visioner til funktion i boliger og fællesarealer.”

(Visualiseringer: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter). 

Gå til aktuelt