Vinder af projekt med 131 energi-rigtige ungdoms- og familieboliger i Aarhus

10/10 - 2017

Dansk Boligbyg a/s er kåret som vinder af totalentreprise-konkurrence om opførelse af 131 ungdoms- og familieboliger i Aarhus. Stand-still perioden udløber den 16. oktober.

Boligerne får en markant arkitektur, og opføres på den såkaldte ”Hambro-grund” på Katrinebjerg i Aarhus efter et helt nyt koncept hos bygherren, Boligkontoret Århus. Almindelige ungdomsboliger blandes således med familieboliger til Ph.d.-studerende og postdocs. Projektet bliver bæredygtigt, og med boliger til både studerende og forskere i det aarhusianske forskermiljø under betegnelsen ”Det Favnende Studiehus”.

Studiehuset skabes af 4 boligklynger, der indpasser sig både i det nuværende og fremtidige byrum - højere mod Helsingforsgade og lavere mod et stort gårdrum, der er en væsentlig del af projektet.

Afdelingsleder Bjarke R. Pedersen, Dansk Boligbyg a/s, siger: -Som udgangspunkt arbejdede vi med 4 grundhuse fordi projektet henvender sig til 4 målgrupper. Undervejs fandt vi ud af, at et gårdrum med masser af lys, luft og plads måtte prioriteres meget højt. Og netop et stort, attraktivt gårdrum var medvirkende til, at bygherren valgte vort projekt i konkurrencen.

Bæredygtighed, energioptimering og grønt liv bliver sammen med fællesskab gennemgående træk i byggeriet, som viser, hvordan man bygger tæt og grønt på samme tid. Bygningen vil sætte højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Og målet for Boligkontoret Århus er, at byggeriet opnår DGNB guldcertificering samtidig med, at der indarbejdes innovative løsninger, som bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion.

Bygge- og innovationschef Erik Fehr, Boligkontoret Århus, siger: -Det her er for alvor vores start på nybyggeri. Vi har tidligere mest brugt krudt på renoveringer og moderniseringer af de eksisterende afdelinger, men nu har vi lagt nybyggerier i pipelinen. Og dem vil vi gerne gribe rigtigt og grundigt an, så vi kommer godt fra start.

Det grønne og delvist afskærmede gårdmiljø – med mødesteder og samlingspunkter – ansporer og inspirerer til fællesskaber på tværs af nationaliteter og fagligheder. Et markant samlingspunkt i det solrige gårdrum er en central pavillon med udekøkken og muligheder for fællesspisning. Det fælles studiehus åbner sig inviterende op mod den omgivende by – både arkitektonisk med åbne facader i stueplan og med muligheder for at dele bl.a. faciliteter og fællesrum med afdelingens beboere.

De 4 boligklynger vil fremstå med et markant og venligt udtryk, og med forskydninger i både højde og facade. Studiehuset omsluttes af en facade, beklædt med tung tegl-spån, og inde i gårdrummet skifter facaderne til en lys facadeklinke i varierende størrelser, suppleret med espalier i lærketræ – som derved fint understøtter det organiske, grønne gårdrum.

De 4 boligklynger kan betragtes som 4 byggeklodser, der tilsammen danner en bebyggelse, som er sammenhængende langs grundens nord- og østside. Åbne og udadvendte funktioner skubbes mod Helsingforsgade, så studiehuset vil fremstå med en inviterende facade ud mod det urbane liv. Inde i fællesområdet er der en opdeling dels til Ph.d.-studerende, dels til Ungdomsboligerne. De samler sig om hver sin kerne, der giver adgang til alle boliger i bebyggelsen.

På en af bygningerne bliver der anlagt en stor taghave, som også vil underbygge fællesskabet. Den bliver et attraktivt sted at grille og nyde udsigten med venner og bekendte. Grønne fællesområder bindes sammen af et stisystem, og udformes med forskellig grader af privathed.

Den ”tunge” facade mod Helsingforsgade tiltes en anelse, og suppleres med franske altaner. Dette markerer skellet mellem ungdomsboligerne og boligerne til Ph.d.-studerende og postdocs.

Projektet er omfattet af en såkaldt stand-still periode frem til den 16. oktober, hvorefter en aftale forventes indgået mellem bygherren og det vindende konkurrenceteam fra Dansk Boligbyg a/s. Et team, der udover Dansk Boligbyg som totalentreprenør omfatter arkitekterne ADEPT samt Luplau & Poulsen, Opland og NIRAS, rådgivende ingeniører.

Det samlede etageareal udgør 9.268 m2, hvoraf 2.054 m2 er kælder. Forventet byggestart er forår 2018, og boligerne er efter planen klar til indflytning i starten af 2020.

Billedtekster:

”Det Favnende Studiehus” – 131 ungdoms- og familieboliger på Katrinebjerg i Aarhus, herunder til Ph.d.-studerende og postdocs. Visualiseringer: Arkitektfirmaet ADEPT.

Gå til aktuelt