Way Finding projekt på Katrinebjerg i Aarhus

På Katrinebjerg i Aarhus, hvor Dansk Boligbyg er totalentreprenør på et byggeprojekt med 129 boliger i en 6-etagers bygning og et samlet etageareal på 7.181 m2, bliver der frem til august malet som Way Finding på væggene efter alle kunstens regler.  

Den danske kunstner No Title, der arbejder med vægmaleri, gavlmaleri, Street Art og andre typer af offentlig udsmykning, er i gang med en totaludsmykning for bygherren, Boligkontoret i Aarhus, omfattende 45 vægmalerier.

Udsmykningen er tænkt som et samlet kunstværk, hvilket vil sige, at hvert maleri er en del af en større sammenhængende helhed, som udvikler sig gennem bygningen.

De samme visuelle principper går igen i etage-angivelserne i trappeopgangene, så kunst og Way Finding bliver et integreret hele. No Title skal således bl.a. lave etage-angivelser i trappeopgangene på alle etager. 

ADEPT og Luplau & Poulsen er arkitekter, mens NIRAS er rådgivende ingeniør og Opland er landskabsarkitekter på projektet.

Se mere her.

Gå til aktuelt