Vi søger Økonomichef / CFO

Dansk Boligbyg A/S søger en økonomichef / CFO til hovedkontoret i Horsens. En dygtig og samarbejdsorienteret kollega, der trives ved at arbejde med både økonomi, strategisk udvikling og ledelse. Stærke økonomifaglige kompetencer og god forretningsforståelse er et must.

Dansk Boligbyg er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, og vores nye økonomichef / CFO skal stå i spidsen for at drifte og lede vores økonomiafdeling med seks kompetente medarbejdere samt bidrage til udviklingen af værdiskabende og effektive processer og arbejdsgange. Det indebærer bl.a.:

•    Ledelse af vores Økonomi- & Regnskabsafdeling. Herunder sikre løbende fokus på trivsel og medarbejderudvikling 

•    Optimering, effektivisering og automatisering af arbejdsgange og leverancer i økonomifunktionen
•    Ansvar for rettidig månedsrapportering og årsregnskab herunder kvalitetssikring og løbende controlling i samarbejde med afdelingslederne for de enkelte driftsafdelinger
•    Udarbejde budgetter og budgetopfølgninger samt forecasts og driftsøkonomiske analyser
•    Ansvar for Cash Management og Risk Management
•    Sparring med direktion og driftsledelse.

Den ideelle kandidat kan være HD-R, cand.merc. eller lignende, men din solide erfaring fra en lignende stilling og motivation for at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi og ledelse vægter højest. Indgående kendskab til Excel og Navision samt MS Office 365 er en forudsætning, ligesom du skal mestre dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt.

Dansk Boligbyg bygger på solidt håndværk, samarbejde og stærke værdier. Selvom virksomheden er en af branchens største, er der ikke langt fra idé til beslutning, da vores kultur i høj grad er præget af frihed under ansvar. Der opereres i et fleksibelt og uformelt miljø baseret på værdierne; kundetilfredshed, ansvarlighed, troværdighed, selvledelse, arbejdsglæde og samarbejde.

Rekrutteringen sker i samarbejde med Human Trust.

Her finder du genvej til stillingsopslag og ansøgning