Praktikanter til Lysbuen i Horsens, foråret 2022

Hos Dansk Boligbyg a/s vil din praktikperiode være præget af både et højt fagligt niveau og ansvar for egne opgaver. Du bliver et fuldgyldigt medlem af projekt-teamet, og din dagligdag vil veksle mellem arbejde på byggepladskontoret og ude på byggepladsen, Lysbuen i Horsens – 57 boligenheder.

Byggeriet udføres i totalentreprise af Dansk Boligbyg a/s.

Byggeriet består af 3 punkthuse på 5 etager med 19 lejligheder i hver. De 3 bygninger er en del af et større udviklingsområde i den sydlige del af Horsens. I foråret 2022 skal bygningerne lukkes med vindues montage, murerarbejde og opstart af de tekniske fag inden aptering kan opstarte. Det vil give dig en unik mulighed for at få indblik i flere faser.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:

• Deltage i sikkerheds- og byggemøder med vores UE´er.

• Ajourføring af sikkerheds-, sundheds- og byggepladsplaner.

• Deltage i praktisk og tidsmæssig planlægning.

• Føre tilsyn med arbejder og sikkerhed på pladsen.

• Lave mangel-registreringer på færdige bygningsdele.

• Deltage i alle øvrige ad-hoc arbejder en byggeleder varetager.

• Evt. selvvalgte læringsmål/fokusområde.

Dine kvalifikationer:

• Selvstændighed, nysgerrighed samt lyst og mod til at kaste dig ud i de forskelligartede opgaver.

• Gode kommunikationsevner på tværs af organisationer.

• Overblik og ordenssans i en travl hverdag.

..

Lyder ovenstående som noget for dig, er du velkommen til at kontakte os for en uformel snak.


Med venlig hilsen,
Sebastian Busk Andersen - Projektleder
T: 6138 6896
M: sba@dbb.as