101 lejligheder i Høje Taastrup C - med lavt CO2 aftryk

Dansk Boligbyg skal opføre 101 lejeboliger med et gennemsnitligt areal på 76 m2 i den nye bydel, Høje Tåstrup C. Boligerne fordeles over 4–6 etager, og boligstørrelserne varierer fra 69 til 85 m2. Projektet udgør "byggefelt A13" i kommunens planlægning for området.

Fundamentet for projektet - en karré - er hjemlighed, tryghed og fællesskab, som bidrager til at give bygningen en særlig arkitektonisk karakter, og det afspejles også i lejlighedernes indretning, facadeudtryk samt indretning af gårdrum. 

Karréen får rejste skifertage, som følger bygningsvolumets fald fra 6 til 4 etager, og som brydes af fælles tagterrasser og et lille orangeri. 

Der er valgt gedigne, primært danske og langtidsholdbare materialer, som sparer på både drift, forsyning og materialer, og dermed holdes bygningens CO2 aftryk mest muligt nede.

Beplantning i karréens gård samt på tagterrasser og mure er sammensat efter at have en høj biofaktor, så der tiltrækkes en blanding af insekter, og dermed også flere fuglearter til området.

Nysgerrige beboere kan følge livet i insekthotellet på en af tagterrasserne, som en del af redskaberne til at skabe høj biofaktor. Regnvand opsamles fra tagarealer og hårde overflader, og ledes i regnbede i åbne render. 

Der arbejdes med murstenen Red Shade på de ydre og indre facader samt på soklen, og for variationens skyld er der valgt to fugefarver - en helt lys og en lidt mørkere. Taget udføres som traditionel trækonstruktion, og tagmaterialet er skifer. Vinduesrammer og gående partier bliver i grå antracit, og altaner udføres i fire længder med en dybde på ca. 1,4 meter. Der arbejdes med lukkede gavle og en front af hærdet glas.   

Hele området omfatter 25 grunde, der skal bebygges med i alt 116.784 m2 boliger – 107.345 m2 erhverv – P-hus på 18.500 m2 – og offentligt byggeri på 19.450 m2.

Området er meget centralt i Høje Tåstrup, tæt på motorvej, det store butikscenter ”City 2” og Høje Tåstrup station i gå-afstand fra hele området.

(Visualiseringer: LINK arkitektur).