116 NYE BOLIGER I CENTRUM AF BRØNDERSLEV

I centrum af Brønderslev, på en grund ved Brønderslev Station, der tidligere har huset Politigården og Posthuset, opfører Dansk Boligbyg a/s 116 boliger i totalentreprise.
Bebyggelsen har fået navnet Rhododendronpladsen, og er omkranset af Godsbanegade, Nørregade og Banegårdspladsen.
På arealet opføres boliger i 4 punkthuse i op til 7 etager. Projektet består af 66 almene familieboliger og 30 ungdomsboliger for Domea Aabybro - samt af 20 private boliger.
Den samlede bebyggelse vil fremstå med et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk med facader i gul tegl med områder i relief. Tage udformes som flade tage.
Punkthusene vil blive oplevet som en parkbebyggelse med private udearealer til de enkelte boliger i form af egen terrasse eller altan.
Der bliver etableret fællesparkering, og et stisystem vil skabe bymæssige sammenhænge på tværs af grunden.
Det resterende areal bliver udlagt som grønne områder, der vil bidrage til et attraktivt lokalområde i centrum af Brønderslev.
På øverste etage i hver af de 3 blokke bliver der adgang til fælles tagterrasse.
Den 4. blok er disponeret med 6 flexboliger i stueplan og 30 studieboliger fra 1.-5. sal.