12 seniorboliger - Himmelev Gl. Præstegård

I "landsbyen" Himmelev Gl. Præstegård har Dansk Boligbyg opført 12 seniorboliger. "Landsbyen" omfatter desuden et plejecenter med 52 boliger samt 16 seniorboliger. De 12 nye seniorboliger er placeret i forskudte og sammenbyggede huse med 3 huse på hver side af indkørslen til "landsbyen". Hvert hus er på 2 etager - med én seniorbolig pr. etage. De har forskellige facadefarver, og fremstår som en helhed med de eksisterende seniorboliger og plejecentret.

Boligerne er indrettet fleksibelt for at kunne passe til borgere i alle livets faser - fra aktiv senior i seniorbolig til pallitativ patient i plejebolig. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav. 

Alle boliger fremstår gennemlyste, og forskellig orientering mod verdenshjørner bevirker, at der opstår en stor rumlig variation i de 12 boliger. Fra alle rum er der gode kig mod omgivelserne, og man kigger enten på naturen eller ud over den nye "landsby", Himmelev Gl. Præstegård.

Alle boligerne er 3-værelses, og den gennemsnitlige størrelse er 90 m2, hvortil kommer min. 3 m2 depotrum i kælder. 

Fonden "Boliger for livet" har en vision om, at boligen indrettes og serviceres med henblik på at give beboeren den nødvendige støtte og pleje i eget hjem livet igennem. Målet er at flytte omsorgsfunktioner til seniorboligerne, så beboerne ikke behøver at flytte for at få pleje og omsorg - til og med den terminale pleje, der svarer til hospice. Servicefunktionerne gøres derfor fleksible, og tilpasses beboernes voksende behov efterhånden som alderen gør sig gældende.