131 DGNB-Guld boliger i PH-Park, Hørsholm

Byggeriet ventes igangsat omkring sommerferien 2021 efter en periode med myndigheds-projektering, og de 131 nye boliger på den tidligere hospitalsgrund i Hørsholm afleveres til bygherren medio 2023.

Projektet er udviklet af Calum sammen med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Moe Rådgivende Ingeniører. ”PH Park” ligger naturskønt i den tidligere hospitalspark midt i Hørsholm – et område med både en sø, bølgende landskab og store, gamle bøgetræer.

Hørsholm Kommune har som ambition at få et boligområde med kvalitetsbyggeri og fokus på fællesskaber, moderne boformer for alle generationer og familietyper – samt en dagligdag med naturen helt tæt på, idet boligerne kommer til at ligge midt i en søpark. Projektgrunden fremstår således i dag som grønt naturareal efter nedrivning af det tidligere hospital, som lukkede i 2011.

Projektet med navnet ”PH Park” omfatter 2 byggefelter og 3 typer af bygninger: dels punkthuse i 6 etager med i alt 42 boliger, og heraf de 4 som penthouselejligheder, dels 62 etageboliger og dels 27 rækkehuse med 2 eller 3 etager. Det samlede bolig-etageareal udgør 13.739 m2. Hertil kommer 7.000 m2 parkeringskælder, der vil strække sig både under og mellem bygningerne, der er fordelt på 2 byggefelter i ”PH Park”.

Boligklyngerne vil fremstå med sammenhængende udtryk, men alligevel adskiller de sig fra hinanden. Rumligt er de udformet forskelligt, og derved opstår en serie varierede uderum. Gennem beplantninger og inventar vil hver klynge understøtte ambitionen og visionen om et samlet tema og en attraktiv bebyggelse med grønne og blå rekreative muligheder lige uden for døren – samt om en bred beboersammensætning.

Hver af boligklyngerne vil danne et mindre lokalt fællesskab både vedr. den daglige ankomst til boligerne og som et skærmet, grønt fællesareal med en særlig karakter i forhold til det mere ”vilde” landskab mellem klyngerne. Hver klynge vil fremstå varieret med rækkehuse, etagehuse og 1 punkthus. Med deres tage vil de danne et levende og imødekommende indtryk.

Robuste nordiske byggematerialer

Bebyggelsens udtryk og materialeholdning skal spille sammen med stedets karakter og fremtid, hvorfor der har været fokus på anvendelse af robuste nordiske byggematerialer. Alle boligklynger vil fremstå med en stor robusthed og et klart arkitektonisk formsprog, der understøtter projektets vision og ambition.

Generelt er materialekarakteren enkel og med vægten lagt på robuste løsninger, der modsvarer den slitage, som et moderne byggeri er udsat for over tid. Overalt sikres det, at de valgte materialer klæder hinanden af hensyn til den rumlige og stoflige helhedsvirkning.

”PH Park” vil fremstå i blødstrøgne teglsten i en lys nuance med et nuanceret farvespil. Teglstensfacaden vil blive brudt af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning er nøje afstemt af lysbehovet i lejlighederne. Facadernes øverste del beklædes med både tegl, zink og skiffer – derved bliver facaderne opdelt og nedbrudt på en karakteristisk måde. Og på udvalgte områder bliver der desuden benyttet detaljemurværk og lodret træbeklædning.

Også indvendigt er boligerne præget af en enkel materiale-holdning. Alle overflader udføres i både gedigne og robuste materialer med fokus på bæredygtighed. Opholds- og soverum udføres med indbydende, varmt trægulv, der også giver en hyggelig stemning. 

Billedtekst:

Første spadestik blev taget den 15. september v. Torbjørn Lange, chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension, og af adm. dir. i Calum, Jakob Axel Nielsen samt af borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved, th. 

(Visualiseringer: Kjaer & Richter).