140 kollegieboliger ved Valby Idrætspark - med DGNB sølv

Ved Valby Idrætspark opfører vi 140 kollegieboliger som et DGNB sølv certificeret byggeri, hvor visionen er at skabe et markant og imødekommende byggeri, der fanger områdets arkitektoniske essens med fællesskabet som bindeled.
Bebyggelsen tager afsæt i stedets nuværende karakter og dets visioner for fremtiden, hvor der etableres et nyt samlingspunkt for idræt og kultur i Valby Idrætspark.
De 140 kollegieboliger er fordelt på 3 etager, og er i varierende størrelser fra 36 m2 og op til 50 m2, som er størrelsen for syv handicapboliger. For at sikre, at kollegiet appellerer til en bred brugerskare, disponeres boligerne i 7 varianter.

En enkel nordisk materialeholdning er med til at understrege arkitekturen. Overalt er materialerne valgt på baggrund af gennemprøvede traditionelle løsninger, som sikrer lang holdbarhed med minimal vedligeholdelse. Valget af materialer er således foretaget ud fra en samlet vurdering af behovene for robusthed og driftsvenlighed samt arkitektonisk, miljømæssig og æstetisk værdi. Med andre ord: En totaløkonomisk betragtning.

Vinkelhuset fremstår udvendigt med en beklædning i mørke skifer shingles som en elegant monolit, hvor vinduesåbninger i et levende motiv understreger bebyggelsens form. De vinklede tage udføres som mørke paptage, så den samlede figur understreges. De mørke facader og tagflader folder sig omkring bebyggelsens ydre, mens de indre facader langs gårdrummet fremstår som lyse, pudsede facader suppleret med galvaniserede plader. Facaden brydes af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning nøje er afstemt af lysbehovet i de bagvedliggende lejligheder. Kollegiet får et stort grønt gårdrum.

Det første spadestik på Valby Idrætskollegie blev taget tirsdag den 19. marts 2019 af bestyrelsesmedlem i Samvirkende Boligselskaber, Flemming Balle, af teknik- og miljøbormester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen og af viceadministrerende direktør Flemming Strøm fra KAB, der er byggeforretningsfører på projektet.