18 almene boliger på Lundevej 38 i Kalundborg

Dansk Boligbyg har for domea.dk opført et alment boligbyggeri på i alt 1.800 kvm bestående af 3 punkthuse med i alt 18 boliger. Husene ligger på Lundevej 38 med udsigt over Kalundborg Fjord. 

Punkthusene er opført med røde teglfacader med sort fladt tag. De 3 huse er forbundet med hinanden via svalegange på 1. og 2. sal, og lejlighederne på 1. og 2. sal er udstyret med altaner.

Byggeriet har været udfordret på flere måder:

Byggegrunden er gammel mosegrund, hvilket gav ekstra arbejde, fordi der måtte graves 4 meter ned for at finde bæredygtig jord.

Byggebranchen var også udfordret af coronatiden med knaphed på materiel og medarbejdere, men ved at få alle materialer bestilt inden opstart, kunne vi holde priserne holdes og undgå leveringsproblemer.

En stram lokalplan og meget faste rammer for alment byggeri skulle også tilgodeses, men det lykkedes at bygge nye lejligheder til en månedsleje på ca. 5.500 kr. og samtidig få et heltstøbt byggeri.

Vi har draget fordel af vores gode netværk i lokalområdet og benyttet lokale underentreprenører til byggeriet.

Punkthusene blev afleveret til tiden i september 2022, og de første lejere kunne flytte ind november 2022.