222 private familieboliger i Gellerup

I Gellerup, Aarhus Vest, har vi opført 222 private familieboliger, fordelt på to bolig-karréer på henholdsvis 10.500 og 11.000 etagemeter. Første spadestik til den første bolig-karré blev taget tirsdag den 24. oktober 2017, og næste spadestik i foråret 2018.

Byggeriet står som en markant milepæl i omdannelsen af Aarhus-forstaden Gellerup. Familieboligerne, der er opført ved Gudrunsvej og Åby Ringvej, er det første private boligbyggeri, der er igangsat som led i en helhedsplan, der skal skabe større sammenhæng mellem Gellerup og det øvrige Aarhus. Projektudvikler er Svanen Gruppen, Horsens, der har solgt projektet med de 222 familieboliger til Core Property Management, og på det ialt fire hektar store areal har Svanen Gruppen desuden planer om at opføre 26 rækkehuse samt 160-180 ungdomsboliger med et  etageareal på ca. 8.500 m2. 

Der var rejsegilde den 30. oktober 2018 - altså ét år efter første spadestik - hvor både borgmester Jacob Bundsgaard, formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, bygge- og udviklingschef Per Horndrup Yederholm fra Core Property Management, og projektleder Line Tungelund, Dansk Boligbyg, var på talerstolen. Rejsegildet for det første private boligbyggeri indvarslede en forandring i området, der nu bliver mere mangfoldigt med flere boligtyper. Og samtidig er det private boligbyggeri med til at skabe en "bro", en "port" mellem bydelen Gellerup og Aarhus.