24 ældreboliger på Stolpehøj i Gentofte

På Stolpehøj i Gentofte opfører Dansk Boligbyg 24 ældreboliger for Gentofte Ejendomme.
Lejlighederne er fordelt på 2 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager, og er på mellem 53 og 62 m2.
Bygningerne udføres som råhuse i betonelementer, og med skalmurede facader med murede lysninger og relieffer i murværket.
Byggeriet blev opstartet med nedrivning af nogle sekundære bygninger på grunden i marts 2020, og projektet afleveres ultimo april 2021.

Vi glæder os til at stå færdig med dette projekt, og kan byde velkommen i de nye ældreboliger i Gentofte.