24 ældreboliger på Stolpehøj i Gentofte

På Stolpehøj i Gentofte har Dansk Boligbyg opført 24 ældreboliger for Gentofte Ejendomme.

Lejlighederne er fordelt på 2 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager, og er på mellem 53 og 62 m2.
Bygningerne er udført som råhuse i betonelementer, og med skalmurede facader med murede lysninger og relieffer i murværket.
Byggeriet blev opstartet med nedrivning af nogle sekundære bygninger på grunden i marts 2020, og projektet blev afleveret ultimo april 2021.