33 boliger i Stensballe ved Horsens

I hovedentreprise for Cobo A/S, Horsens, har vi opført 33 boliger med et samlet etageareal på 3.465 m2 på Rasmus Østergårds Have i Stensballe, Horsens.
Alle boliger er i 2 plan, og på ialt 105 m2. Projektet er nabo til parcelhus-område og Stensballegård Golfbane.
Boligerne er opfør med gule facadesten og gule tagsten med 20 graders taghældning.