38 almene, attraktive boliger midt i Videbæk

I hjertet af Videbæk, vest for Herning, opfører vi 38 boliger, fordelt på 3 punkthuse, hver med 4 etager plus parterre. Beliggenheden er i et rekreativt område - ved anlægget midt i Videbæk - med bakker, bassiner og vild beplantning, der skaber liv mellem husene. 

Boligerne opføres som LAR-projekt - regnvandet fra tagfladerne afledes til 3 bassiner og håndteres lokalt på projektgrunden. Dermed opnås flere bæredygtighedsfordele: Presset på kloakledningerne bliver mindsket, og regnvandet benyttes som rekreativt element i byrummet og bliver samtidig en ressource, der bidrager til at øge biodiversiteten. I tørre perioder vil bassinerne være tørre med græsser.

Fra boligerne bliver der udsigt til træer og natur fra rummelige altaner og store vinduer, der lukker dagslys helt ind i hjemmet. Lejlighederne bliver moderne og funktionelle med 3 værelser, køkken-alrum med samtalekøkken og store, tilgængelige badeværelser med adgang fra både entré og soveværelse. Og for de mindre pladskrævende bliver der også 2-værelses lejligheder i stueetagen.

Husene udføres i karaktergivende tegl med murværksdetaljer og brunlige/lyse nuancer, afstemt med de naturlige omgivelser. Der bliver adgang til boligerne i 2 niveauer, idet punkthusene opføres på et skrånende terræn. Valget af materialer er ud fra et krav om en lang levetid samt lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på kompromis med byggeriets æstetiske kvaliteter. 

Området bindes sammen af en øst-vest gående grussti, og der bliver fælles opholds-terrasse, som bygger bro over en bæk, og håndteringen af regnvand spiller en markant rolle i projektet.