39 almene boliger i Horsens i hovedentreprise

Dansk Boligbyg a/s er hovedentreprenør på et projekt med opførelse af 39 almene boliger på Rylevej 2-52 i Horsens.
Projektet omfatter fjernelse af utidssvarende boliger på grunden, inkl. sanering, og opførelse af nye tidssvarende boliger.
De 39 boliger er fordelt på fem rækkehuse, hvoraf to er med ialt 15 to-plans boliger. Samlet er der fem boligtyper.
Projektet blev påbegyndt i marts 2017, og blev afleveret til bygherren den 1. november 2018.