40 almene boliger for Domea i Horsens

For Domea Danmark – Horsens, opfører Dansk Boligbyg 40 almene boliger i det nye boligområde Bygholm Bakker.

Byggeriet udgør i alt 4.000 m2 boliger, fordelt på 7 blokke i 2, 3 og 4 etager. Blokkene er placeret på en ca. 13.000 m2 stor grund, købt i fællesskab med PBU og Danhaus, der hhv. skal opføre 72 og 30 boliger.

Forud for opstarten af byggesagen, har Dansk Boligbyg udført en fælles byggemodning for de 3 grundejere.

De 40 nye boliger er placeret i smukke omgivelser tæt på Bygholm Sø i Horsens. Beboerne i de nye boliger får adgang til masser af smuk natur, og de naturlige omgivelser er tænkt ind i de nye private lejeboliger.

Alle boliger udstyres med ca. 10 m2 store altaner eller terrasser.

Facaderne udføres med forskellige overflader, såsom skifer- og murede facader. De murede facader opmures i forskellige stentyper, mønstermurværk og fugefarver. Tagbelægning på bygningerne er tagpap, mens der på skure i terræn, der huser depotrum, er træbeklædning på facader og sedum på tagflader.

Alt regnvand håndteres lokalt via åbne grøfter og nedsivningsbassiner, mens landskabet og beplantningen vil fremstå som vild natur.

Arbejdet blev påbegyndt i første kvartal 2020, og forventes afsluttet 4. kvartal 2021. Der var forsinket første spadestik den 23. september 2020 og rejsegilde den 26. august 2021.

Visualiseringer: SKALA Arkitekter.