48 aflastningsboliger på Annebergvej i Aalborg

I totalentreprise for Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, opfører Dansk Boligbyg a/s 48 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal, der placeres på på en 8.659 m2 meget centralt beliggende grund på Annebergvej 173-175.
Byggeopgaven blev udbudt i totalentreprise på grundlag af dispositionsforslag, byggeprogram og tekniske krav efter forudgående prækvalifikation. De nye midlertidige boliger bliver som standard på 50 m2 med eget bad og toilet, mens otte boliger tilpasses til borgere med behov for ekstra plads i bolig eller bad til for eksempel særlige hjælpemidler eller ekstra plads.
Grunden på Annebergvej er placeret tæt på andre af Aalborg Kommunes plejehjem, og de 48 almene kommunale boliger skal være en erstatning for boliger på Riishøjcentret.
Et stigende antal ældre får behov for ekstra pleje i en ældrebolig i en tidsbegrænset periode. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse på sygehuset, hvor borgeren endnu ikke kan klare sig i eget hjem med hjemmehjælp, mens andre oplever et pludseligt funktionstab, så de ikke længere kan klare hverdagen hjemme. I de tilfælde kan et ophold i en midlertidig bolig forebygge unødig indlæggelse og genindlæggelse på sygehuset og rehabilitere borgeren til selv at klare sin hverdag igen.
De midlertidige boliger skal dermed kunne modtage en bred gruppe af borgere med meget forskellig sygdomshistorik.
De midlertidige boliger skal også bruges af borgere, som til dagligt plejes i hjemmet af deres ægtefælle, når ægtefællen i en periode får behov for hjælp til den daglige omsorg.

(Visualiseringer: GPP Arkitekter).