48 boliger som renoveringsprojekt ved Vejle

Beliggende smukt i landskabet på Lillegårdsvej ved Uhrhøj, Vejle, renoverer vi 48 boliger. Det er en gennemgribende renovering, hvor bygningernes terrændæk, fundamenter og indervægge i størst muligt omfang bevares. Boligerne skalmures, og murtykkelserne forøges 190 mm. udadtil. Som bærende arkitektonisk idé bliver der saddeltage på hele bebyggelsen. Udover at være en byggeteknisk rigtig god løsning, tilfører taget en ny identitet til afdelingen, og er medvirkende til at underbygge områdets landsbystemning. Materialevalget, bl.a. blødstrøgne teglsten og beklædninger med oliebehandlede trælister, signalerer robusthed og byggeteknisk kvalitet. De 48 boliger er fordelt på to typer, og har enten 3 eller 4 værelser. Bruttoarealet varierer fra 94 m2 til 103 m2.

Den 19. april 2018 blev de første nøgler i etape 2 afleveret, og beboerne begyndte at flytte ind. De er meget begejstrede og glade for at skulle flytte ind i disse nye boliger.