57 lejligheder på skøjtehalsgrunden i Vejgård, Aalborg

Dansk Boligbyg har opført 57 lejligheder på den såkaldte skøjtehalsgrund ved Samsøgade og Bernstorffsgade i Vejgård, Aalborg.

Projektet er placeret på grænsen mellem det gamle villakvarter med murermestervillaer fra 1920´erne langs Bernstorffsgade og Øgade-kvarterets 4-5-etagers længehuse fra 1940-50´erne.

Byggeriet består af 5 familievillaer i to plan samt 3 længer i 3 til 4 etager med lejligheder og ungdomsboliger. Alle boliger er etableret med sol-orienterede altaner eller direkte adgang til det fri.

Bebyggelsen er placeret på en skrånende grund, hvor terrænfaldet medvirker til at styrke opdelingen mellem familievillaerne mod syd og etageboligerne mod nord. 

De 3 længehuse er placeret som nord-sydgående bygninger, hvor den midterste længe er drejet ca. 20 grader i forhold til de øvrige. Det giver en rumlig variation, et individuelt tilhørsforhold og en intimitet i haveanlæggets fælles opholdsarealer.

Boligerne mod Bernstorffsgade er udlagt som separate villaer med egen carport, tagterrasse og udeophold.
Bygningerne fremstår i gedigne og robuste materialer med tegl som dominerende materiale.

På udvalgte steder giver reliefmurværk, sammen med en bevidst bearbejdning af altaner og vinduespartier, en facademæssig variation og en menneskelig skala.