71 almene boliger ved Trylleskov Strand i Solrød

Dansk Boligbyg, Roskilde-afdelingen, har opført 71 almene familieboliger og fælles beboerhus ved Trylleskov Strand i Solrød. Projektet er fordelt på 8 blokke i henholdsvis 2 og 3 etager. Byggeriet er opført på en plint, så området er hævet, og fremstår som en ø i landskabet.

Projektet omfatter 8 et-rums boliger, 8 to-rums boliger, 42 tre-rums boliger og 13 fire-rums boliger med et areal på henholdsvis 44, 78, 90 og 106-113 m2. Bygningerne er opført med bagmur i porebeton og facader i blødstrøgne teglsten i tre varme, rødlige nuancer fra mørkt til lyst, samt med stål-altaner og svalegange. Tagene er flade med pap, og vinduerne er træ-alu med tre farve-/materialekarakterer på både vinduer og døre. 

Boligerne er gennemlyste med køkkener og spiseområde placeret ud mod gadesiden, og opholdsrum ud mod landskabet. Alle boliger i stueplan har adgang til opholdsarealer på begge sider, mens boligerne på de øvrige etager har altan ud mod landskabet. 45 boliger har niveaufri adgang enten direkte fra terræn eller via elevator, ligesom der i soverum er disponeret med plads til manøvrering af kørestol omkring en dobbeltseng.

Boligerne er placeret i husrækker omkring bilfri opholdsgader. Omkring et centralt torv er de højeste huse placeret, mens bebyggelsen er lavere og mere åben ud mod en fælled. Langs øens kant er der plantet træer, som er med til at definere formen på øen samt grænsen mellem bebyggelsen og fælleden. Der er adgang til altangange fra et fælles gaderum. Mod syd og sydvest er der indrettet "lommer" til fælles havearealer for beboerne.

Projektet er afleveret til bygherren, Boligselskabet Domea Solrød, i tre etaper: 1. februar 2019, 1. juni 2019 og 1. september 2019.