72 udlejningsboliger for PBU - Pædagogernes Pension

For Pædagogernes Pension - PBU - opfører Dansk Boligbyg 72 udlejningsboliger i det nye boligområde Bygholm Bakker i Horsens.

Byggeriet udgør i alt 6.250 m2 boliger, fordelt på 12 blokke i 2, 3 og 4 etager. Blokkene er placeret på en ca. 20.000 m2 stor grund, købt i fællesskab med Domea og Danhaus, der hhv. skal opføre 40 og 30 boliger.

Forud for opstarten af byggesagen, har Dansk Boligbyg udført en fælles byggemodning for de 3 grundejere.

De 72 nye boliger er placeret i smukke omgivelser tæt på Bygholm Sø i Horsens. Beboerne i de nye boliger får adgang til masser af smuk natur, og de naturlige omgivelser er tænkt ind i de nye private lejeboliger.

Alle boliger udstyres med ca. 10 m2 store altaner eller terrasser.

Facaderne udføres med forskellige overflader, såsom skifer- og murede facader. De murede facader opmures i forskellige stentyper, mønstermurværk og fugefarver. Tagbelægning på bygningerne er tagpap, mens der på skure i terræn, der huser depotrum, er træbeklædning på facader og sedum på tagflader.

Alt regnvand håndteres lokalt via åbne grøfter og nedsivningsbassiner, mens landskabet og beplantningen vil fremstå som vild natur.

Arbejdet er påbegyndt 1. juni 2019.