72 udlejningsboliger for PBU - Pædagogernes Pension

For Pædagogernes Pension - PBU - opfører Dansk Boligbyg 72 udlejningsboliger i det nye boligområde Bygholm Bakker i Horsens. Byggeriet er DGNB-sølv certificeret.

Byggeriet udgør i alt 6.250 m2 boliger, fordelt på 12 blokke i 2, 3 og 4 etager. Blokkene er placeret på en ca. 20.000 m2 stor grund, købt i fællesskab med Domea og Danhaus, der hhv. skal opføre 40 og 30 boliger.

Forud for opstarten af byggesagen, har Dansk Boligbyg udført en fælles byggemodning for de 3 grundejere.

De 72 nye boliger er placeret i smukke omgivelser tæt på Bygholm Sø i Horsens. Beboerne i de nye boliger får adgang til masser af smuk natur, og de naturlige omgivelser er tænkt ind i de nye private lejeboliger.

Alle boliger udstyres med ca. 10 m2 store altaner eller terrasser.

Facaderne udføres med forskellige overflader, såsom skifer- og murede facader. De murede facader opmures i forskellige stentyper, mønstermurværk og fugefarver. Tagbelægning på bygningerne er tagpap, mens der på skure i terræn, der huser depotrum, er træbeklædning på facader og sedum på tagflader.

Alt regnvand håndteres lokalt via åbne grøfter og nedsivningsbassiner, mens landskabet og beplantningen vil fremstå som vild natur.