74 boliger i Fremtidens Forstad, Årslev på Fyn

"Fremtidens Forstad" i Årslev er tænkt som en bæredygtig og spændende bydel. Intentionerne er gjort konkrete i lokalplan og designmanual for Faaborg-Midtfyn Kommune. Ambitionerne er defineret med en målsætning om at opnå DGNB-Guld certificering.

Bebyggelsesplanen tager afsæt i det fynske herregårdslandskab og består af tre boligklynger, hver med 4-6 gårde. Hver gård får sin egen identitet. F.eks. er belægningsoverfladerne i de tre fælles gårdrum som en reference til de traditionelle gårdspladser belagt med perlesten i forskellige farvegrupper. 

I bebyggelsens tre "gårde" - Ågård, Agergård og Enggård - indgår der fem boligtyper i forskellig udstrækning. De fordeler sig på tre tæt-lav typer (dobbelthuse på 90 m2, rækkehuse på hhv. 90 m2 og 122 m2, og to etagebolig-typer på hhv. 78 m2 og 98 m2 i 4-plans bygninger). Alle boligtyper er disponeret med en husdybde på 10 meter. Hertil kommer karnapper, trappetårne og skure som knaster på bebyggelsen, som udføres med facade i træbeklædning, mens øvrige facader udføres som muret byggeri.

Den samlede bebyggelse skal fremstå med et helhedspræg af bæredygtigt byggeri. Dette understreges ved, at de anvendte materialer i højest muligt omfang er bæredygtige i en grad, så der opnås DGNB-Guld certificering. Eksempelvis udføres facader med træbeklædning - Heatwood thermobehandlet træ, hvor træet gennemgår en proces, hvor det varmes op til en høj temperatur, samtidig med at der tilføres damp. Dette giver et meget formstabilt slutprodukt, der er modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Og processen er 100% fri for kemikalier.

Bebyggelsens facader og overflader er i det hele taget valgt med udgangspunkt i naturlige materialer. Facader i alle tre "gårde" udføres eksempelvis i en variation af valgte mursten fra Strøger Tegl, som bl.a. producerer mursten i CO2 neutral produktion med biogas. 

Teglfacaderne udføres med fremspring/reces i teglværk, og tage med tagpap med trekantlister. Vinduer udføres som træ-alu, og terrasser samt skure udføres i træ.