74 boliger i Sukkerkvarteret i Odense

I forlængelse af etape 1 - der bestod af 32 nye rækkehuse på det tidligere Sukkerkogeri, som blev opført i 1873 på grunden i Odense - etablerer Dansk Boligbyg a/s 74 boliger i Sukkerkogeriets gamle bygninger.
Efter 100 år stoppede produktionen på sukkerkogeriet, og arealet og bygningerne har siden været brugt til erhverv og kultur.
Udviklingen af Sukkerkvarteret tager afsæt i en helhedsplan for det tidligere industrikvarter vest for Odense centrum.
Planerne for etape 2 har krævet særlige hensyn for at sikre, at bygningernes arkitektur, facader og vinduespartier bevares i størst muligt omfang.
Indvendigt bliver alt til gengæld som nyt, og de 74 boliger spænder i størrelse fra 50 til 124 m2, alle med enten altan eller tagterrasse.