93 boliger på Kummerowsvej, Nørresundby

På Kummerowsvej i Nørresundby, tæt ved Aalborg, opfører Dansk Boligbyg 93 boliger i totalentreprise.

Projektet fordeles på to byggefelter, hhv. byggefelt A1 med én samlet bebyggelse, som indeholder 46 boliger, og byggefelt A2 med tre bebyggelser, som indeholder 47 boliger. Et samlet bruttoetageareal på 6.749 m2.

Derudover etableres der tilhørende udenomsarealer i form af grønne gårdrum, parkeringspladser og cykel- / barnevognsskure m.m.

Byggeriet forventes at stå færdigt i Q3 2025.